Tilstanden i Oslofjorden er svært alvorlig, og den er i ferd med å kollapse. Mennesker og dyr er avhengig av en frisk fjord, og derfor er det viktig å skape gode rammer for at verken naturen eller det tradisjonelle friluftslivet lider av overfiske, bunntråling, søppel eller andre utslipp. Miljøpartiet De Grønne gikk til valg på å feire og frede Oslofjorden. Det skal vi kjempe for både i posisjon og opposisjon de neste fire årene.