Våre fylkestingsrepresentanter

 

 

Harald Moskvil, Horten

HARALD MOSKVIL
Fylkestingsrepresentant og gruppeleder Vestfold fylkesting

Harald Moskvil er økobonde, økonom og selvstendig næringsdrivende. Han har vært aktiv i MDG Horten og MDG Vestfold fra høsten 2014, og var gruppeleder i fylkestinget i Vestfold i perioden 2015-2019, med fast plass i Hovedutvalg for klima, energi og næring og Verdiskaping Vestfold. Harald var også førstekandidat fra Vestfold MDG i stortingsvalget 2017, og er i dag landbrukspolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne.

Harald er klima- og miljøoptimist og mener det er fullt mulig å oppnå varig velferd og verdiskapning innenfor naturens tålegrenser. Han er opptatt av å skape et mer bærekraftig næringsliv. Han jobber med samferdsel, særlig kollektivtransport i samspill med jordvern. Han arbeider for at fylkeskommunen og andre i Vestfold skal ta i bruk ny teknologi som f.eks. solenergi for å redusere utslippene våre.

Epost: harald.moskvil@mdg.no
Telefon: 909 45 800


Anne Line Nilsson, Tønsberg

4. ANNE LINE NILSSON
Fylkestingsrepresentant Vestfold

Epost: anne.line.aln@gmail.com
Telefon: 913 29 540

Anne Line er fra Tønsberg, og bor for tiden i Oslo for å studere juss. Hun har vært aktivt medlem i Grønn Ungdom og MDG fra høsten 2014. I løpet av disse årene har hun vært styremedlem, valgkomitemedlem, landstyrerepresentant og leder i GU Vestfold, valgkomitemedlem i GU nasjonalt, styremedlem i MDG Vestfold og MDG Tønsberg.

Anne Line har tro på at det er mulig å skape et bærekraftig Vestfold og Telemark hvor folk lever gode liv. Hun brenner for et bedre kollektivtilbud, jordvern og satsning på utdanning. Samtidig er hun bekymret for biomangfoldet og for at Norge forsetter å produsere olje og gass mens kloden koker. Hun er også opptatt av å kommunisere fremskritt som for eksempel at fornybar energi allerede i 2014 ble billigere enn olje og gass.


Marius Schulze, Kragerø

3. MARIUS SCHULZE
Fylkestingsrepresentant og gruppeleder Fylkestinget i Telemark

Epost: marius.schulze@mdg.no
Telefon: 412 46 928

Marius kommer fra Skåtøy i Kragerø kommune. Han ble engasjert i Miljøpartiet De Grønne da Kragerø MDG ble startet i 2012. Marius har hatt en rekke verv i partiet og er i dag kommunestyrerepresentant i Kragerø og styremedlem i MDG Vestfold og Telemark.

Marius jobber for at det norske samfunnet, i tråd med resten av verden, skal omstille seg til å bli et mer solidarisk og naturvennlig samfunn under Miljøpartiet De Grønnes innflytelse.

Til daglig jobber Marius deltid som servicemedarbeider på Tokestua kultursal og kino i Drangedal, på Kragerø biograf og med å administrere fritidstjenesten i Kragerø kommune. Marius har studert journalistikk, litteratur- og medievitenskap, samt filmmanus, og har to bachelorgrader.

Marius er i rådgivende utvalg for Jomfruland nasjonalpark for Naturvernforbundet.