Fotocredit:

MDG skilles i Vestfold og Telemark

Ekstraordinært fylkesårsmøte 28.10 har vedtatt å dele fylkeslaget i tråd med reversernigen av regionreformen.

 

Fra 1. januar 2024 er det slutt på Vestfold og Telemark fylke. Miljøpartiet De Grønnes fylkeslag har tatt stilling til hvorvidt laget skal fortsette som et felles regionlag eller deles ved fylkesgrensa. Ekstraordinært årsmøte 28. oktober vedtok med 19 mot 6 stemmer å dele fylkeslaget.

Vedtak:

  • Vestfold og Telemark MDG avvikles ved utgangen av 2023.
  • Det avholdes stiftelsesmøter for hhv. Telemark MDG og Vestfold MDG innen utgangen av 2023, med mål om at lagene er i gang fra 01.01.2024
  • Vestfold og Telemark MDGs midler deles likt mellom de nye fylkeslagene

Hallstein Bast og Marius Schulze ble valgt til ledere av interrimstyrer for hhv. Vestfold MDG og Telemark MDG.