Marius, Harald og Anne Line - våre nye representanter i fykestingene.
Fotocredit:

Våre representanter i de nye fylkestingene

Fylkestingsvalgets ga oss to faste representanter i nye Vestfold fylkesting og én representant i nye Telemark fylkesting i 2023-2027.

27. september 2023

I Telemark har vi gått inn i et posisjonssamarbeide med SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Rødt i fylkestinget. I Vestfold skal vi kjempe for god MDG-politikk i fra opposisjon denne perioden.

Om det er fra posisjon eller opposisjon vil vi jobbe for å få gjennomslag for gode skoler, gang- og sykkelveier, et medmenneskelig samfunn, reduserte klimautslipp og vern om natur og dyreliv.

Våre representanter

Telemark fylkesting:

Fast representant:

  • Marius Schulze

Vararepresentanter:

  • Benedikte Nes
  • Bjørn Nordbø

Representasjon i fylkesstyre og -utvalgene vil bli avgjort av det nye fylkestinget i høst.

Vestfold fylkesting:

Faste representanter:

  • Harald Moskvil
  • Anne Line Nilsson

Vararepresentanter:

  • Marie Hernes Rød
  • Hallstein Bast

Representasjon i fylkesstyre og -utvalgene vil bli avgjort av de nye fylkestingene utover høsten.