Styret i Vestfold

8. august 2018

Randi Hagen Fjellberg

Leder

Randi, som er utdannet biolog, har dedikert pensjonisttilværelsen til arbeidet for et bærekraftig samfunn. Hun vært aktiv i MDG siden 2013. Hun er bosatt på Tjøme og er gruppeleder for Færder MDG, som har 2 representanter i kommunestyret. Hun har sin tredje periode som medlem av fylkesstyret.

Randi har allsidig ledererfaring fra privat, fylkeskommunal- og statlig organisasjon og avsluttet sin yrkeskarriere med miljøsertifisering av Sykehuset i Vestfold, som ble landets første miljøsertifiserte sykehus.

Som MDG-politiker vil hun arbeide for at hensynet til klima og miljø skal stå i sentrum for de beslutninger som fattes i kommunale organ. En fremtidsrettet miljøpolitikk er nødvendig for helse, livskvalitet og livsgrunnlaget for kommende generasjoner. Randi er spesielt opptatt av å øke forståelsen av jordvern og de usynlige organismene i jordsmonnet som er helt nødvendig for alt liv over bakken.

Patrick Gudmundsen

Nestleder

Patrick bor på Nøtterøy med samboer, datter på 6 og sønn på 14. Han er utdannet som maskinIngeniør og har jobbet som mekaniker, maler, vaskehjelp, bartender, kjøkkenhjelp og bingovert. I dag er Patrick selvstendig næringsdrivende innenfor produktutvikling.

Patrick var med å stifte MDG Nøtterøy og har jobbet som gruppesekretær for fylkestingsgruppa og valgkampkoordinator i 2017. Han er 1.vara til fylkestinget og kommunestyret i Færder. Andre verv: Klimarådet Nøtterøy, Politirådet Nøtterøy, styret i Vest-Viken vannregion.

Patrick beskriver seg selv som en person som først å fremst ser mulighetene i den omstillingen samfunnet vårt skal gjennom for å skape et bærekraftig samfunn. Han er spesielt opptatt av samferdsel, areal og næringspolitikk, og ser på disse områdene som de viktigste for å kunne skape det helhetlige og klimavennlige samfunnet vi ønsker oss. Vi får ikke flere grøntområder uten arealpolitikk, vi får ikke mindre bilkjøring uten samferdselspolitikk og vi får ikke nye løsninger uten næringslivet.

Espen W. Andresen

Økonomiansvarlig

Espen er bosatt i Holmestrand, og sier dette om seg selv: jeg har en datter på snart ti år og elsker å være pappa! Yrkesbakgrunn har jeg fra hotellbransjen. I løpet av mine 14 år fikk jeg prøve meg på stort sett det som er av ulike jobber på et hotell. Etter noen år i salgsbransjen fant jeg gull og ble ansatt som daglig leder på en frivilligsentral i Oslo.

Jeg brenner for frivillighet og fellesskap og er MDG-politiker fordi jeg tror på et samfunn hvor vi tar vare på hverandre og tid og fellesskap blir mer verdsatt enn ting.

Jennifer McConachie

Styremedlem

Jennifer McConachie er folkevalgt i Horten hvor hun har plass i kommunestyret, og er nestleder i Hovedutvalg for bygg, regulering og næring. Hun er styreleder for lokallaget i Horten.

Jen er skotsk og vært bosatt i Norge i 15 år. Hun har bakgrunn som komponist og DJ og er gründer og initiativtaker til flere tiltak med fokus på miljø og et varmere samfunn: Horten Fruktdugnad, som produserer Hortens eplemost; Spiselig By (urban dyrking); Knøttedisko; Epledag og Horten Roots festival. Jen er en permakulturist som brenner for biodiversitet og omstillingen til et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Hun jobber med å legge til rette for dette gjennom god arealpolitikk. Hun tar med hjertet inn i politikken.

Harald Moskvil

Styremedlem

Harald er økobonde, økonom og selvstendig næringsdrivende. Han har vært aktiv i MDG Horten og MDG Vestfold fra høsten 2014, og er i dag gruppeleder i fylkestinget, sitter i Hovedutvalg for klima, energi og næring og Verdiskaping Vestfold. Harald var også førstekandidat fra Vestfold MDG i stortingsvalget 2017

Harald er klima- og miljøoptimist og mener det er fullt mulig å oppnå varig velferd og verdiskapning innenfor naturens tålegrenser. Han er opptatt av å skape et mer bærekraftig næringsliv. Han jobber med samferdsel, særlig kollektivtransport i samspill med jordvern. Han arbeider for at fylkeskommunen og andre i Vestfold skal ta i bruk ny teknologi som f.eks. solceller for å redusere utslippene våre.

Sonja Samuda

Styremedlem

Sonja Samuda har bodd i Sandefjord siden 1992 og jobber som lærer ved en internasjonal skole. Hun er opptatt av et inkluderende samfunn der naturressursene tilhører fellesskapet og forvaltes på en bærekraftig måte. Hun er interessert i teknologiens rolle i de energimessige utfordringene vi står overfor og tror at digitaliseringen bidrar sterkt til en transparent, emansipatorisk dialog der alle borgere kan bidra til å skape gode løsninger for fremtiden.

Vinjar Rosendal

Styremedlem

Vinjar er kommunestyrerepresentant i Larvik.