Styret i Telemark

8. august 2018

Sabine Gehring

Leder

Sabine er opprinnelig fra Sveits men har bodd i Norge halve livet. Hun er nå bosatt i Porsgrunn. Hun er høyskolelektor ved vernepleierutdanningen på Høgskolen i Sørøst-Norge.

Sabine har vært medlem av «Junge Grüne Alternative» i Sveits fra hun var 16 og ble medlem i MDG i Norge rundt 2009.

Sabine har et sterkt engasjement for natur og miljø, deltakende demokrati og utdannings- og velferdspolitikk. Hun står helhjertet bak De Grønnes solidaritetsprinsipper: Solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur.

Ronald Bruinvis

Sekretær og fylkestingsrepresentant

Ron valgte for 20 år siden å bosette seg i Norge og har bakgrunn fra Nederland og Tyskland. Han har vært miljøengasjert i over førti år. I Miljøpartiet De Grønne møtte han for første gang et politisk parti som våger å tenke og snakke radikalt på vegne av alle andre skapninger på kloden. Dette står på ingen måte i motsetning til medmenneskene rundt oss og de som kommer etter oss. Tvert i mot: et ensidig fokus på materielt forbruk sprenger ikke bare klodens tålegrenser, det fører allerede i dag til et prestasjonsjag som ødelegger livskvaliteten vår.

Valget står mellom gull og grønne skoger. Mellom evig pengejag eller biologisk mangfold. Mellom strekkode-regime eller det gode liv.

Ron er miljøets stemme på Fylkestinget.

Hilde Forberg Andersen

Styremedlem

Hilde bor med familien sin i Porsgrunn. Hun er naturviter og har bakgrunn fra både klinisk arbeid og miljøstudier i Bø. Nå jobber hun med samferdsel i Telemark fylkeskommune. Hilde ble engasjert i miljøpolitikk før valget i 2011 og sitter i bystyret og er nestleder for utvalg for miljø og byutvikling i Porsgrunn kommune.

Hilde er opptatt av å legge til rette for et lavutslippssamfunn, med særlig søkelys på areal- og transportpolitikken. Samtidig er det viktig å ta vare på verdifulle naturområder og blågrønne kvaliteter i byer og tettsteder, slik at både mennesker og plante- og dyrelivet trives. Plastforurensing er en stor utfordring som vi trenger å få bedre kontroll på. Hennes oppfordring: Rydd opp plast du finner på avveie langs din vei, det hjelper!

Marius Schulze

Styremedlem, sosiale medier og nettside

Marius kommer fra Skåtøy i Kragerø kommune. Han ble engasjert i Miljøpartiet De Grønne da Kragerø MDG ble startet i 2012. Siden har Marius vært aktiv for Kragerø MDG som blant annet sekretær, styremedlem og vara i kommunestyret. Marius jobber for at det norske samfunnet, i tråd med resten av verden, skal omstille seg til å bli et mer solidarisk og naturvennlig samfunn under Miljøpartiet De Grønnes innflytelse.

Marius har studert journalistikk ved Høgskolen i Oslo, litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo og filmmanus ved Den Norske Filmskolen på Lillehammer. Utenom MDG jobber Marius på Tokestua kultursal og kino i Drangedal, på Kragerø biograf og i fritidstjenesten i Kragerø kommune.

Lisa Velouria Skinnarland

Grønn Ungdom Telemark

Lisa er fra Oslo, og har bodd i Skien de siste 10 årene. Hun går på dramalinjen ved Skien videregående skole. Lisa har vært aktiv i MDG siden valgkampen 2011, men 2015 var det året hun satt seg skikkelig inn, og ble med i Grønn Ungdom sitt fylkesstyre i Telemark. Hun ble valgt inn i Grønn Ungdom sitt landsstyre høsten 2015, og sitter der fortsatt. Høsten 2016 var da hun ble valgt som leder i Grønn Ungdom Telemark. De sakene hun brenner mest for er miljø, ruspolitikk, skole og likestillingskampen. 2017 er første året hennes med i MDG Telemarks styre og hun ser frem til en fantastisk valgkamp med MDG Telemark.

Per Johan Nordvik

Vara

Per Johan er opprinnelig nordlending, men har bodd i Bø i over 30 år. Han har tidligere jobbet som landpostbud, deretter som daglig leder på Kroa i Bø og jobber nå som kinomaskinist på Bø kino og som kirkegårdsarbeider på Bø Kyrkje.

Per Johan er opptatt av landbrukspolitikk, matsikkerhet, arealforvaltning, forbrukspolitikk, omlegging til mer miljøvennlig transport og et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.

Han ser på MDG som det eneste partiet som tar utfordringene vi står overfor seriøst og på alvor.

Peder Thysted

Vara

Peder er bosatt i Langesund. Han er utdannet maskiningeniør og jobber med utvikling, produksjon og salg av store batterisystemer til kunder i maritim sektor. Han er opptatt av, og godt kjent med, industriutvikling og det offentlige virkemiddelapparatet.

På fritiden har Peder fullt opp med tre barn som alle driver idrett. Innimellom prøver han å få syklet noen tur-ritt på mosjonistnivå. Han sykler på jobben så ofte det lar seg gjøre og promoterer gjerne tiltak som stimulerer til økning i bruk av sykkel som alternativ til bilkjøring. Peder har ikke tidligere vært politisk aktiv, men mener at i MDG har han funnet en politisk bevegelse det er verdt å engasjere seg for!