Fotocredit:

Program for Telemark 2015-2019

Telemark er et vakkert fylke med mange muligheter. Rike tradisjoner, et mangfoldig landskap, gunstig beliggenhet og innbyggere med ulik kompetanse er et grunnlag for en spennende framtid – hvis vi tar de riktige grepene.

31. juli 2015

Politikk handler om å legge til rette for nytenkning og langsiktighet for kommende generasjoner. Fra vårt ståsted betyr det at økonomiske premisser må underordnes økologiske. Det er Miljøpartiet De Grønne sin tilnærming til all politikk. For Telemark innebærer det blant annet:

  • Nei til giftavfall-lagring i Brevik
  • Nei til nye store veiprosjekter
  • Økt satsing på kollektivtrafikk
  • Gjeninnføring av politisk styring i helsevesenet
  • Legge bedre til rette for gründere med miljøprosjekter
  • Prioritere naturvern og klimatiltak
  • Tallfeste klimagasutslipp – med konkrete tidsplaner, ansvarsfordeling og konsekvenser

Her kan du laste ned hele programmet.