«Vi vil se Miljøpartiet de Grønne»

10. april 2012

Slik heter en Facebook-gruppe som krever at Miljøparti de Grønne får sin egen søyle på politikk-barometrene. Partiet er aktivt i hele landet og er representert i alle bystyrene av de store byene. Vekst av medlemmer og dannelse av nye lokallag tilsier at stadig flere ser behov for en radikal økologisk  alternativ i det politiske landskap.

Valgforskerne som Frank Aaerebrot og Anders Todal Jensen tror at MDG har en reel sjanse å holde sitt inntog ved neste stortingsvalg. Ved flere anledninger har vi gått forbi Rødt på meningsmålingene.

Derfor anser vi det som udemokratisk og urettferdig å ikke være representert med en egen søyle på politikkbarometrene og isteden drukne i gruppen «Andre».

Selvfølgelig er vi bevisst på vår størrelse men samtidig ser vi oss som en del av en sterk global bevegelse som krever mer enn naturvern og sosial rettferdighet. Nemlig å basere alle politiske avgjørelse på grunnlaget at det ene ikke er mulig uten det andre. Menneskehetens skjebne avgjøres bare ved en helhetlig tilnærming av de enorme utfordringene vi står overfor.

For å kunne framstå som et virkelig synlig alternativ krever vi å være representert med eget navn i publikasjonene i etterkant av meningsmålingene.

Fylkesårsmøte i Miljøpartiet de Grønne Telemark