Fotocredit: Burcin Ergünt (Unsplash)

Vi trenger en mer miljøvennlig avfallspolitikk

Jordas ressurser er knappe. Julie Guttormsen kjemper for sirkulærøkonomi og lavere forbruk.

18. oktober 2022

 

Forbruket vårt er enormt og det er en kjent sak at det i dag ikke er bærekraftig for livet på jorda. I år var Norges Overshoot day – dagen da vi ville ha brukt opp ett års forbruk av ressurser om alle skulle levd som oss – 12. april. For verden som helhet var den 28. juli. I løpet av et år ville vi ha forbrukt tre ganger så mye som jorda kan levere av ressurser, hvis alle skulle levd som nordmenn.

 

En av nøklene til bærekraftig omstilling er å bruke ressursene vi har flere ganger, såkalt sirkulærøkonomi. Dette er en av hjertesakene til vår gruppeleder i Holmestrand, Julie Guttormsen. 

 

– Vårt levesett i dag utsletter andre arter, og levesettet er i stor grad relatert til produksjon og salg av varer, der mye ender i søpla, før det i det hele tatt blir tatt i bruk, sier Julie.

 

– Et stort forbruk gir naturligvis store mengder med søppel som fraktes over store avstander. Over 400 kg søppel produserte hver av oss her i Norge, i 2021. Hva skjer med alt dette avfallet? En del gjenvinnes, og ganske mye sendes til forbrenning og ender opp som energi, klimagasser og miljøfarlig avfall med tungmetaller.

 

Julie Guttormsen, folkevalgt i Holmestrand

Økt gjenvinning og rensing av farlig avfall er viktige steg i veien mot nullutslippssamfunnet, i tillegg til et redusert forbruk. Rensing holder verdifulle grunnstoffer i et kretsløp, og skåner miljøet for energiforbruk og miljøødeleggelser relatert til gruvedrift og deponering. 

 

– Norge henger etter når det kommer til gjenvinning av farlig avfall. Forurenser må betale, og det må lønne seg å rense eller gjenvinne. Vi i MDG jobber for tiltak som vil redusere fremtidens deponibehov og tilhørende klimagassutslipp. Skal vi nå klimamålene må alle sektorer inkluderes, og det må gis støtte, til de som investerer i de mest miljøvennlige løsningene, konkluderer Julie.