Fotocredit: Tuva Synnevåg

Vi har plukket over to tonn stillehavsøsters!

Frivillige fra Færder MDG har deltatt i den store dugnaden for å renske strender i Vestfold for stillehavsøsters

14. juni 2018

Stillehavsøsters kom til Norge for omtrent ti år siden. Den er en fremmed art som kan påvirke norsk natur svært negativt. Østersen vokser eksplosivt raskt og og i 2015 var det beregnet minst 2,8 millioner stillehavsøsters i Vestfold! Østersen har vokst såpass i omfang at den nå har begynt å danne rev, blant annet ved øya Hui vest for Tjøme. Stillehavsøsters kan true andre arter som flatøsters og blåskjell, og gjøre det vanskelig for sjøful å finne mat da de ikke klarer å åpne stillehavsøstersen. De knivskarpe skjellene kan også ødelegge badestrender og i verste fall gjøre deler av strandsonen uframkommelig.

Derfor er vi i De Grønne kjempeglade for at Vestfold fylkeskommune endelig gjør noe med saken og arrangerer en ukelang østersdugnad i hele fylket. Færder MDG benyttet muligheten til å rydde opp i Kølabekkilen på Tjøme, hvor østersen har vokst tett i tett i flere lag(!) oppå sandbunnen. I løpet av to og en halv time søndag 10. juni plukket elleve frivillige MDGere over et 1500 kg østers! Det var likevel så mye igjen at flere kom tilbake onsdag kveld og plukket 600 kg til. Fremdeles er det østers igjen på deler av området, men ved å ha rensket opp mye av det sørger vi for at spredningen blir begrenset.

Østersen har blitt hentet av fylkeskommunen og skal i første omgang brukes til jordforbedring og vil bli kompostert på Jarlsberg hovedgård.