Fotocredit: Siri Møller-Holst

Vi gir liv til småbruksdrømmen

I Tokke har vår grønne varaordfører Benedikte Nes jobbet lenge for å tiltrekke nye innbyggere og få liv i tomme småbruk. Nå har satsingen båret frukter!

11. august 2022

Før sommeren vedtok Tokke kommune å gi en bonus på 100 000 kr til eiere av fraflyttede småbruk hvis de selger til noen som vil bli fastboende. Pengene får kommunen delvis igjen, da kommunens inntekter øker i takt med folketallet.

– Å få ny bosetting på fraflyttede bruk er viktig for levende bygder og å opprettholde gode tjenester i distriktene, sier MDGs varaordfører i Tokke, Benedikte Nes.

Siden 2020 har Benedikte vært en del av drivkraften bak Småbruksprosjektet, et samarbeid mellom ni Telemarks-kommuner med mål om å få liv i tomme bruk.

– Vi ser at dette er attraktive bosteder for stadig flere, som drømmer om armslag og mulighet til å være tettere på natur og kanskje dyrke egen mat. I Tokke har vi et voksende miljø av unge folk som driver med småskalaproduksjon, grønnsaker, husdyr. Fra kommunens side heier vi veldig på dette og ønsker å legge til rette for at de kan trives og lykkes.

Interessen for å kjøpe småbruk er stor – det har vært over 100 på venteliste! Men det er få småbruk på markedet, til tross for at det i dag er 114 landbrukseiendommer med bosted uten folk bare i Tokke.

I løpet av sommeren har imidlertid bonusen på 100 000 allerede båret frukter, og 114 kan nedjusteres til 113. I tillegg til ett salg har eiere av ytterligere to småbruk meldt interesse, så snart vil forhåpentligvis minst tre bruk omsider få «ljos i glasa».

– I et større perspektiv er alle de fraflyttede gardsbrukene i Norge negativt for muligheten vi har til å øke selvforsyningen, noe jeg er veldig opptatt av, sier varaordfører Benedikte. Bosetting sikrer bedre og mer bærekraftig bruk av jorda, samtidig som det sikrer livskraftige lokalsamfunn som er gode å bo i for ung og gammel.