Vårt alternative statsbudsjett

18. november 2014

Mandag 24 november kommer Sentralstyremedlem Halvard Surlien til Stokke.
Han skal fortelle om vårt alternative statsbudsjett.
Etter foredraget er det åpent for spørsmål.

Møtet er åpent for alle.

Sted: Engveiensenteret, Stokke
Tid: klokken 1800
Servering: kaffe, te og kaker