Våpenkarusellen

Norges eksport av våpen er tredoblet i løpet av de siste årene.

1. september 2009

(Innhold mangler)