To eller ett fylkeslag?

28. oktober blir det ekstraordinært årsmøte for å bestemme om vi skal fortsette som et felles fylkeslag for Vestfold og Telemark, eller ha separate fylkeslag.

27. september 2023

Som følge av reversering av regionreformen, vil Vestfold og Telemark fylke splittes opp fra 1.1.2024. Fylkeslaget i MDG kan da enten fortsette
som et samlet regionlag for begge nye fylker, eller dele seg opp igjen til gamle Telemark MDG og Vestfold MDG. Saken ble diskutert på
fylkesårsmøtet i 2023. Her ble det vedtatt at:

  • Fylkeslaget tar stilling til hvorvidt det skal deles opp eller forbli samlet som et regionlag i et ekstraordinært årsmøte høsten 2023, etter valget
  • Dersom fylkeslaget deles skal det: – velges interimstyrer for begge lag – avholdes stiftelsesmøter innen utgangen av året

I det tilfelle det vedtas at fylkeslaget skal deles er det nå satt i gang arbeid med å finne kandidater til interimstyrer, som får ansvar for å planlegge nye stiftelsesmøter. Det ble valgt en valgkomite på årsmøte som jobber med å finne kandidater til slike styrer. Valgkomiteen har hatt sitt første møte.

Ved vedtak om at fylkeslaget fortsetter som før, som et regionlag, vil det ikke være behov for interimstyrer eller stiftelsesmøter og årsmøte for 2024 vil bli avholdt som normalt.

Invitasjon til ekstraordinært årsmøte vil bli sendt innen 30. september.