Tenk stort, stem grønt!

2. september 2009

Johan Galtung (anerkjent fredforsker på internasjonalt nivå) hevdet i 1989 at et betydelig politisk paradigmeskifte var på trappene, den blå-røde aksen skulle endre seg betraktelig og på vei ned møte en ny akse, bestående av de grønne mot de brune.

 

Dette er nå i ferd med å skje, tolker vi EU valget rett. Det er ikke lenger
like lett å skille fra hverandre de såkalte blå og røde partiene. De
ser ut til å svinge seg i den samme markedsliberalistiske valsen. Det
som nå skimtes i horisonten er den grønn-brune aksen. Men, det er noe
som ikke stemmer…. For de færreste europeere gidder å ta sine valg på
alvor. Sitater fra flere europeiske aviser viser en politikerforakt
som er i ferd med å kapre sofaen. Og disse sofavelgerne utgjør faktisk
over halvparten av de omlag 388 millioner stemmeberettigete ved EU
valget. Det blir spennende å se hvor mange som orker å reise seg i Norge 14. september.

De høyreradikale kreftene sveiper over Europa, og feier med seg alle
som hviler blikket for lenge på fiendebildet tegnet av religionen
Islam. Og vær ikke i tvil, brune sympatisører stiller til valg, og de
stemmer. Med disse sterke strømningene har den grønne bevegelsen
blitt en viktig motpol. Kampen mellom reduksjonisme og holisme er i gang.

Og det er på alle måter en verdikamp.

Hvilke verdier har så mennesker i Sør Korea, Uganda, Peru, Nepal,
Pakistan, New Zealand, Papa Ny Guinea, Egypt og Russland til felles?
Og er ikke Norge et lite rikt land i nord avsondret fra den ellers så
brutale virkelighet? Nei, denne reisen er vi på sammen. Den grønne
bevegelsen samles rundt flere grunnleggende aspekter; frihet,
mangfold, solidaritet, feminisme, sosial rettferdighet,
grasrotdemokrati, desentralisering, økologisk visdom, ikkevold,
personlig og global bevissthet og ansvar. Og ikke minst, vårt mest
upopulære kort her hjemme; økt livskvalitet fremfor økt levestandard.
Vi er det eneste norske partiet som eksplisitt går til valg på
redusert forbruk. Ikke særlig taktisk!

”Tenk stort, stem grønt!”, roper vi i stedet. Og noen lytter.
Europaparlamentet teller nå 48 grønne seter, en rekordøkning som
vitner om en grønn tendens i store deler av Europa. I Frankrike kom
Eva Joly inn i EU parlamentet for Frankrikes grønne parti, Europe
Écologie/Les Verts med 16,2 % oppslutning. Belgia har to grønne
partier hvorav Ecolo fikk 23,3% av de belgiske stemmene ved EU
valget. Heldigvis. For på den motsatte siden har vi blant annet det
finske nasjonalistpartiet ”De Sanne Finner”, som også økte stort, fra
0,5 til over 9%. Dansk Folkeparti gjorde også et brakvalg. Det samme
gjorde andre radikale partier på ytterste høyre flanke, som det
Britiske Nasjonalistpartiet (BNP) og det nederlandske Frihetspartiet.

I de fleste land vil den grønne bevegelsen fortsette å være rene
opposisjonspartier, selvsagt, siden De Grønne ofte ønsker en
grunnleggende systemendring. Det er for eksempel ikke sannsynlig at De
Grønne i Pakistan vil overta ledende maktposisjoner med det aller
første. Pakistans grunnpilarer er “Peace , Grassroots Democracy ,
Social Justice and Ecological Wisdom.” Disse prinsippene deler de med
den globale sammenslutningen av grønne partier, Global Greens, som ved
forrige kongress, i Brasil 2008, hadde 78 land representert. De
Grønnes sosiale program bygger på like rettigheter, uavhengig av
kjønn, rase eller legning. Noen land har derfor fått en ny politisk
æra som følge av De Grønne, en strømning som anerkjenner kvinner, selv
i et landskap hvor de etablerte partiene mener kvinner bør leve uten
rettigheter. Menneskers rett til å elske hverandre, uavhengig av
legning og tro,og omsorg og respekt for naturen, som De Grønne er mest
kjent for, ligger naturlig nedfelt i mange mennesker. Men altfor mange
kommer ikke dette bevissthetsnivået før magen slutter å skrike av
sult, og redselen for å miste livet og de man elsker minsker. For
andre, er fråtseri og frykt for det ukjente like lammende. Den Grønne
politikken handler om solidaritet, på tvers av abstrakte grenser.

Våre velgere og medlemmer over hele verden vet at det ikke bare er ved
politiske valg at verden forandres. Vår virkelighet kan forandres
utifra de personlige valgene vi tar. Det betyr at mange velger å leve
sitt liv i dialog og samhørighet med våre prinsipper. Dette gjelder
også de 19 afrikanske grønne partiene, selv om de ikke lever under
våre forutsetninger. Flere nasjoner som realistisk sett kanskje kunne
være bærere av en nagende aversjon mot vesten, vår utnyttelse,
undertrykkelse og korrumperende virksomhet, har også sterke
grasrotbevegelser som styres etter ikkevoldelige, demokratiske og
økologiske prinsipper. Disse felles verdier er, slik jeg ser det,
en sårt tiltrengt kraft i det ellers aggressive og maktsyke hierarkiet
som omgir vår klode.

De Grønne er tjent med sin langsiktighetstenkning, og det å fortsette
å være et dynamisk og bevisst parti, i takt med tiden. Vi mennesker
kan ikke fortsette å klynge oss til bakstreverske ”sannheter”, holde
fast i systemer og strukturer som gjør oss syke, og som utarmer
ressurser og menneskeliv over hele kloden. Det er vårt valg. Ta det.

Tanja E Caldecourt
Talsperson
MDG Oppland