Fotocredit: Monica Løvdahl

Svak klimamelding

Leserbrev fra 1. kandidat til Stortingsvalget Mona Nicolaysen.

24. juni 2017

I forrige uke kom regjeringens klimamelding. Det må være den tynneste stortingsmeldingen noen sinne. Man kan jo lure på hvorfor regjeringen i det hele tatt velger å legge den fram. Den inneholder ingen politiske tiltak eller virkemidler, og gir heller ikke noen forklaring på hvordan de skal oppnå det de hevder at de skal. I tillegg er deler av teksten skrevet som om vi fortsatt befinner oss i 2015. Med en så kort melding kunne man tatt seg bryet med å gjøre redaksjonelle endringer sånn at meldinga ikke framstår som et historisk dokument allerede når den publiseres.

Det er særlig interessant at klimameldingen ikke inneholder et eneste ord om utvinning av olje og gass. Det blir nærmest som å legge fram en landbruksmelding som ikke handler om mat. De eneste gangene ordet olje er nevnt, er når det skrives om olje- og energidepartementet eller om utfasing av fossil fyringsolje og oljekjeler. En målsetting mange kommuner i Norge allerede er godt i gang med å innfri. En klimamelding som anerkjenner klimautfordringene, men som vil fase ut oljefyringsanlegg i statlige bygg i stedet for å starte en styrt avvikling av oljenæringa, sier noe om ambisjonsnivået til regjeringa.

Regjeringen forsøker å fremstille det som om Norge skal innfri målet om å kutte utslippene med 40% i forhold til 1990-nivå. Det er vanskelig å forstå hvordan dette helt konkret skal skje. Det mest konkrete i meldinga er at Norge skal forhandle om å få skog med i regnskapet, og at EU-landene skal klare målet i fellesskap, blant annet gjennom kjøp og salg av kvoter. I praksis betyr det at utslippskuttene Norge forplikter seg til i Parisavtalen ikke trenger å skje på norsk territorium, men heller kan skje i land der det er mer lønnsomt. Satt litt på spissen ser det ut til at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i land som Polen og Bulgaria.

Regjeringen skulle forsterke klimaforliket og kutte klimautslipp innen 2020. Nå har vi fått en klimamelding som viser at de ikke mente det de sa. Når klimameldinga i tillegg framstår som en litt gammel tale uten innhold, kan det se ut til at regjeringa også forsøker å tåkelegge målene for 2030.

Mona Nicolaysen
Stortingskandidat
Miljøpartiet De Grønne Telemark

Leserbrevet er trykket i Varden 21/6-17 og TA 23/6-17.

Les klimameldingen her