Fotocredit:

Rapport fra fylkestingsgruppa

Vil du vite hva De Grønne holder på med i Vestfold for tiden? Her kommer en oppdatering!

29. juni 2018

Sommeren er her og Harald Moskvil, vår mann på fylkestinget, har reist avgårde på en velfortjent togferie til Italia.

Det første halvåret i 2018 har vi hatt høy aktivitet med god synlighet i media og flere gjennomslag i fylkestinget. Saken som har satt størst preg på arbeidet vårt i år, har imidlertid ikke gått slik vi ønsker.

 

Nei til ny fastlandsforbindelse

Våre folkevalgte i Færder, Tønsberg og på fylkestinget har alle jobbet mye med den store veisaken i år. Vi mener at begge de foreslåtte alternativene til ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy til Tønsberg er for dyre, for ødeleggende for miljøet og matjorda, og for kapasitetsøkende til å kunne støttes. Vi ønsker heller en ny, parallell kanalbru til en femtedel av prisen. Ved utgangen av juni 2018 er saken fastlåst, ettersom kommunene og fylkestinget ikke har blitt enige om hvilket av de to alternativene de vil ha. Vårt håp om en stans i utbyggingen og ny utredning av et tredje alternativ er foreløpig ikke aktuell. Du kan lese mer om vårt standpunkt og finne lenker til alle medieoppslagene og debattinnleggene våre politikere har kommet med i saken her.

 

Politiske gjennomslag

  • Ønske om toetasjes tog på Vestfoldbanen
  • Plan for sikker sykkelparkering på nye Horten Vgs
  • Utredning av potensialet for solstrøm i landbruket
  • Merknad til næringsprogrammet for landbruk om at «å styrke kraftfôrkrevende produksjoner vil på lang sikt undergrave effekten av punkt 1 og 2 da arealbruken til kraftfôr vil øke. Dette er misbruk av den gode matjorda i Vestfold».
  • Punkt om sirkulærøkonomi i fylkestingets høringssvar til deponi på Brevik: «…ber om at klima- og miljødepartementet, før det endelige planprogrammet fastsettes, utreder bruk av alternative teknologier og løsninger som kan gi høyere grad av resirkulering og utnyttelse av stoffer fra flyveaske og annet uorganisk farlig avfall som planlegges deponert».
  • FNs bærekraftsmål inn i Plan for verdiskaping og innovasjon
  • Konkurransen om hva Skippergata og Bekkegata i Horten skal benyttes til skal ta med mulighet for arbeidsplasser

Vi var ganske sikre på at vi også skulle få gjennomslag for forslaget vårt om at fylkestingsrepresentantene skulle bli med på plastdugnad etter fylkestingsmøtet 3. mai. Det gikk ikke helt som vi hadde tenkt! Resultatet kan du se i denne videoen.

 

Store planer til høsten

Til høsten skal vi jobbe med Regional plan for bærekraftig arealbruk og Regional plan for folkehelse. Dette er begge store og viktige planer, hvor vi har mulighet til å sette vårt preg på fylket. Ta kontakt på vestfold@mdg.nohvis du vil være med i en av arbeidsgruppene som skal jobbe med planene!

 

God sommer fra fylkestingsgruppa!