Oppstart av nye lokallag

11. januar 2014

Nøtterøy og Stokke får egne lokallag i januar. 

Nøtterøy har opplevd stor medlemsvekst og gjorde det svært bra i valget 2013 med 3,3% av stemmene i kommunen. Inntil nå har medlemmer på Nøtterøy vært knyttet til lokallaget i Tønsberg, men nå blir det eget lokallag på øya med et styre på fem personer. Stiftelsesmøte blir avholdt tirsdag 21.januar.

Stokke hadde også et godt valgresultat på 2,2% her er det etterhvert også blitt nok medlemmer til et lokallag, tre personer har sagt ja til å danne styret og det blir stiftelsesmøte onsdag 29.januar.

Interesserte bes ta kontakt på epost  eller telefon for mer informasjon.