Oljeutslipp fra Yara

5. desember 2012

Igjen har befolkningen i Porsgrunn blitt vitne til et oljeutslipp fra Yara. Nesten nøyaktig 5 år siden sluppet kunstgjødselgiganten ut en større mengde industriolje men slapp unna med en liten bot.

24.11. skjedde det igjen. Denne gangen var det fyringsolje som rant ut i Frierfjorden.

En kan lure på hvorfor en gigant som Yara, med en omsetning av ca. syv milliarder kroner bare i Porsgrunn, ikke har klart å fase ut oljefyringen ennå. I klimaforliket på Stortinget ble det varslet en generell forbud mot oljefyring fra 2020. Men problematikken har blitt diskutert lenge før. Ved å fase ut oljefyring reduserer vi klimagassutslippene tilsvarende nesten to millioner biler årlig.

Men selv om et enkeltutslipp er ille nok burde vi ikke glemme de usynlige oljeutslippene rundt omkring i landet. Klima og forurensingsdirektoratet anslår at det ligger nedgravd 300.000 oljetanker i Norge. Rundt halvparten av disse er ståltanker som har en levetid på 25 år. Men de fleste ble nedgravd allerede over femti år siden. Huseieren er selv ansvarlig for oljetanken, men kommunen er i henhold til forskrift om nedgravde oljetanker pålagt å føre register over større nedgravde oljetanker.

Naturvernforbundet gjennomførte i sommer en undersøkelse som viste at bare en mindre del av kommunene har en slik register. Resultatet for Telemark var dessverre ganske nedslående. For det første ville bare fire kommuner svare på undersøkelsen og bare Skien og Bø kunne bekrefte et slikt register. Bare Bø kommune svarte at de har faset ut oljefyringen i kommunale bygg.

Miljøparti de Grønne i Telemark krever at kommunene tar ansvar i forhold til Stortingsvedtaket ved å lage konkrete planer når oljefyringen skal fases ut. Samtidig må registrering av oljetanker tas på alvor. Når en vet at en liter olje kan forurense 100.000 liter grunnvann blir det forståelig hva slags miljøtrussel som ligger under bakken rundt om i landet.

Utfasing av oljefyring er miljøvern i dobbel verstand, både i forhold til klima og grunnvann. Men for private husholdninger kan omstillingen være krevende. Mye kan en få vite gjennom oljefri.no. Men også kommunene må tilby befolkningen hjelp for å få informasjon om alternativer og støtteordninger.

Ron Bruinvis

Fylkesleder

Miljøparti de Grønne