Fotocredit:

Nytt styre!

Vestfold og Telemark MDGs aller første ordinære årsmøte gikk av stabelen 16. mars. Dermed har interimstyret som ble valgt på stiftelsesmøtet gitt vei til fylkeslagets første styre!

20. mars 2019

Årsmøtet fant sted i Skien, og hadde 38 deltakere.

Patrick Gudmundsen fra Nøtterøy ble valgt som ny leder. Patrick bor på Nøtterøy med samboer, datter på 9 og sønn på 17. Han er utdannet som maskiningeniør og har jobbet som mekaniker, maler, vaskehjelp, bartender, kjøkkenhjelp og bingovert. I dag er Patrick selvstendig næringsdrivende innenfor produktutvikling.

Patrick var med å stifte MDG Nøtterøy og har jobbet som gruppesekretær for fylkestingsgruppa og valgkampkoordinator i 2017. Han er 1. vara til fylkestinget og kommunestyret i Færder, samt 5. kandidat i fylkestingsvalget 2019.

Patrick beskriver seg selv som en person som først å fremst ser mulighetene i den omstillingen vi skal gjennom for å skape et bærekraftig samfunn. Han er spesielt opptatt av samferdsel, areal og næringspolitikk, og ser på disse områdene som de viktigste for å kunne skape det helhetlige og klimavennlige samfunnet vi ønsker oss. Vi får ikke flere grøntområder uten arealpolitikk, vi får ikke mindre bilkjøring uten samferdselspolitikk og vi får ikke nye løsninger uten næringslivet.

 

 

Dette er det nye styret

  • Patrick Gudmundsen, leder
  • Sabine Gehring, nestleder (gjenvalg, avtroppende interimstyreleder)
  • Marius Schulze, kasserer (gjenvalg)
  • Randi Hagen Fjellberg, sekretær (gjenvalg)
  • Ulf Lund Halvorsen, styremedlem
  • Alexander Olaffson, Grønn Ungdoms representant
  • Trygve Lyshagen Tømmerås, 1. vara
  • Glenn Slotte, 2. vara
  • Benedikte Nes, 3. vara