Fotocredit:

Nytt styre i Vestfold MDG!

Miljøpartiet De Grønne avholdt sitt årsmøte for 2018 på Slottsfjellsmuseet i Tønsberg 1. mars. Det var 17 stemmeberettigede til stede – fra Larvik, Horten, Holmestrand, Sandefjord, Færder, Tønsberg og Re.

9. mars 2018

Årsmøtet ble åpnet ved at De Grønnes talsperson Rasmus Hansson og Vestfold Grønn Ungdoms talsperson Anne Line Nilsson begge holdt inspirerende innlegg. Tidligere talsperson for Grønn Ungdom, Lage Nøst var ordstyrer på møtet. Årsmøtet behandlet ingen politiske saker i år, men vedtok budsjett for 2018 og valgte representanter til en rekke verv. Oversikt over våre tillitsvalgte og folkevalgte finner du her. Ny styreleder ble Randi Hagen Fjellberg, gruppeleder i kommunestyret i Færeder. Fjellberg har vært talsperson i Vestfold det siste året, sammen med Ulf Lund Halvorsen, som nå trer ut av styret. Til nestleder ble Patrick Gudmundsen valgt. Patrick er tidligere gruppesekretær og valgkampkoordinator i Vestfold, og var kommunestyrerepresentant på Nøtterøy fram til kommunesammenslåingen.

De øvrige styremedlemmene er: Jennifer McConachie (Horten), Vinjar Rosendal (Larvik), Harald Moskvil (Horten), Espen Watne Andresen (Holmestrand) og Sonja Samuda (Sandefjord).