Norske investeringer truer regnskogen

5. juni 2012

5. juni har vært kjent som verdens miljødag i fire årtier, men den har aldri vært så viktig som i 2012. Markeringen kickstarter oppvarmingen til Rio +20, som går av stabelen i Brasil om drøye to uker. Over hundre statsledere, samt 50.000 representanter fra regjeringer, privat sektor og sivilsamfunn skal møtes for å diskutere hvordan de kan redusere fattigdom, fremme sosial likhet og beskytte miljøet. Hovedtemaene er grønn økonomi og bærekraftig utvikling, og utgangspunktet for diskusjonene er en smørbrødliste av ting som er bra for planeten og menneskene på den. Ambisjonene er store, men det bør settes spørsmåltegn ved mangelen på forpliktelser til å oppfylle dem.

Statsminister Jens Stoltenberg, landbruks- og matminister Lars Peder Brekk, miljøvernminister Bård Vegar Solhjell og utviklingsminister Heikki Holmås skal til Rio. En av de norske frontsakene er verdsetting av verdens skoger, som rommer biologisk mangfold, hjem og levebrød for millioner av mennesker, og et essensielt karbonsluk. Norge er en internasjonal drivkraft for verning av skog, og regjeringen har bevilget en årlig sum på 3 milliarder kroner til klima- og skogsatsingen REDD+. Et godt initiativ på mange måter. Følgende kritikk må allikevel påpekes: det er bemerkelsesverdig hvordan norsk oljeindustri får gode avtaler i Brasil, staten håver inn oljeinntekter – 128 milliarder bare i fjor – og summen Norge investerer i regnskog-ødeleggende bransjer er 27 ganger større enn den årlige summen brukt på regnskogbevaring.

Denne tvetydigheten er symptomatisk for det globale miljøregimet. Idet totale regnskapet veier nemlig «vekst» og «utvikling» fortsatt tyngre enn «grønn» og «bærekraftig», selv om retorikken tilsier noe annet. Faren er derfor stor for at Rio +20 føyer seg inn i rekken av globale konferanser som synliggjør gode intensjoner, men som kommer til kort når disse skal oversettes til handlekraft og resultater.

Miljøpartiet De Grønne vil oppfordre alle til å bruke verdens miljødag til å signalisere til den norske Rio-delegasjonen at man trenger reel handling, ikke tull med tall og svik mot livsgrunnlaget vårt.

Ron Bruinvis

Fylkesleder MDG i Telemark