Fotocredit:

Marius, Benedikte og Bjørn på topp i Telemark

MDGs valgliste for fylkestinget i Telemark ble vedtatt lørdag 19. november. Marius Schulze, Benedikte Nes og Bjørn Nordbø topper lista.

19. november 2022

Marius Schulze fra Kragerø ble enstemmig valgt til førstekandidat. Han er en av våre fire nåværende fylkestingsrepresentanter, og medlem av Hovedutvalg for utdanning og kompetanse. I tillegg er han også kommunestyrerepresentant, og jobber til daglig som kulturarbeider på Kragerø kino.

 

– Jeg vil fortsette som fylkespolitiker for å jobbe for at satsinger som er i startgropen, som arealregnskap, arealnøytralitet og mer fokus på hvordan vi kan ivareta naturmangfoldet følges opp i Telemark, sier Marius. 

 

– Som førstekandidat har jeg et helt parti å spille på lag med, og vi skal sammen jobbe frem våre satsningsområder fremover mot valget.

 

Foto: Kristian Bålsrød

 

Gjennom perioden har MDG opplevd et godt samarbeid med posisjonen i nåværende Vestfold og Telemark, og vi har greid å få enda mer fokus på klima- og miljø. Fylkeskommunen har også fulgt opp våre ønsker på en god måte. 

 

En utfordring Marius peker på i Telemark er å finne en god balansegang hva gjelder behovet for mer strøm til grønn industri og hensynet til natur og verneverdier. 

 

– Det blir kanskje banalt å si by og land, hand i hand, men det er jo faktisk det vi må få til i Telemark, sier Marius.

 

Foto: Johann Grimstvedt

Benedikte Nes på andreplass

Varaordfører i Tokke, Benedikte Nes, ble valgt til andrekandidat. Hun er i dag vara til fylkestinget, og jobber som biblioteksjef.

 

Benedikte ønsker at nye Telemark fylkeskommmune skal prioritere livskvalitet, miljø og framtida til ungdommene våre. Fylket kan være et forbilde for kommunene ved å ta natur- og klimakrisen på alvor. Jeg har lyst til å være med på å omsette dette i praktisk politikk.

 

– Min erfaring fra en distriktskommune gjør at jeg har høyt fokus på at nye grønne arbeidsplasser må skapes i hele fylket. Vi må ta vare på det mangfoldige næringslivet vi har og støtte opp om nødvendig omstilling i en vanskelig tid. 

 

Av saker som må høyere opp på agendaen peker Benedikte på matsikkerhet og selvforsyning.

 

– Telemark har potensiale for å dyrke mer mat og styrke verdikjedene knyttet til lokalt landbruk, men da må vi politikere jobbe for bedre rammevilkår. 

På tredjeplass er Bjørn Nordbø fra Midt-Telemark, og ungdomskandidat Lisa Skinnarland fra Skien ble valgt til fjerdekandidat.

 

Lista i sin helhet er:

 

 1. Marius Schulze (39), Kragerø
 2. Benedikte Nes (45), Tokke
 3. Bjørn Nordbø (43), Midt-Telemark
 4. Lisa Skinnarland (23), Skien
 5. Sabine Erika Gehring (45), Porsgrunn
 6. Claus Sohn Andersen (42), Nome
 7. Kjersti Eilertsen Myra (32), Porsgrunn
 8. Mariken Kjøhl-Røsand (38), Skien
 9. Erik Høines (52), Porsgrunn
 10. Allen Einar Kjøhl-Røsand (34), Skien
 11. Per-Erik Schulze (50), Kragerø
 12. Mona Christin Nicolaysen (51), Skien
 13. Amalie Rossland Christiansen (25), Porsgrunn
 14. Jørn Helge Magnussen (53), Skien
 15. Juan Gutierrez- Maupome, Tokke
 16. Siv Tonje Luneng (47), Skien
 17. Marit Schulstok (50), Porsgrunn
 18. Andreas Rishovd, Porsgrunn
 19. Montserrat Ontiveros, Tokke
 20. Susanne Rimestad (67), Skien
 21. Mats Tufte Moldskred (28), Skien
 22. Helle Solveig Friis-Knutzen (55), Midt-Telemark
 23. Kjell Hartberg (71), Seljord
 24. Irene Omdal (49), Kragerø