Fotocredit:

Nominasjonskomiteens innstilling er klar!

Hvem skal representere De Grønne i det nye fylket?

10. oktober 2018

Her finner du nominasjonskomiteens innstilling til fylkestingsliste for Vestfold og Telemark 2019. Ettersom de to fylkene skal slås sammen fra 1. januar 2020, er det felles fylkesting allerede fra valget neste år.

De Grønnes fylkestingsliste skal vedtas på ekstraordinært årsmøte og nominasjonsmøte i Skien 8. desember. Alle medlemmer av MDG i Vestfold eller Telemark har tale-, forslags- og stemmerett på møtet! 

Har du spørsmål, synspunkter eller innspill til lista? Ta kontakt med nominasjonskomiteen via leder Randi H. Fjellberg på randi.hagen.fjellberg@gmail.com innen 20. oktober.

 

TOPPKANDIDATER

 

1. Harald Moskvil (56) Horten

1. HARALD MOSKVIL

Harald Moskvil er økobonde, økonom og selvstendig næringsdrivende. Han har vært aktiv i MDG Horten og MDG Vestfold fra høsten 2014, og er i dag gruppeleder i fylkestinget, sitter i Hovedutvalg for klima, energi og næring og Verdiskaping Vestfold. Harald var også førstekandidat fra Vestfold MDG i stortingsvalget 2017

2. Mona Nicolaysen (47) Skien

2. MONA NICOLAYSEN

Mona Nicolaysen har master i barnhagepedagogikk og er selvstendig næringsdrivende. Hun har allsidig erfaring fra 25 års arbeid i barnehagefeltet. Mona har jobbet i barnehage, på skole for barn med særskilte rettigheter, på høgskoler og universitet og med kurs og kompetanseheving som frilanser. Hun har også drevet en pritvat fordypningsutdanning om Reggio Emilia-inspirert pedagogikk.

De siste årene har Mona vært engasjert av Udir med å jobbe fram rammeplan for barnehager i 2016-2017, og nå med fagfornyelsen av kunnskapsløftet der hun sitter i tverrfaglig gruppe. Hun har skrevet støttemateriell om pedagogisk dokumentasjon for barnehager i samarbeid med Udir. Dette er en del av Udirs anbefalt verktøy for å videreutvikle kvalitet i barnehagene.

Mona har vært medlem i MDG siden 2013 og folkevalgt i Skien siden 2015. Hun er gruppeleder og sitter i bystyret, formannskapet og hovedutvalg for oppvekst. Hun var også stortingskandidat for Telemark i 2017.

Viktige saksområder for Mona er oppvekst og utdanning, vern av natur og naturopplevlser gjennom fortetting, og å dempe forbruksvekst.

3. Marius Schulze (35) Kragerø

3. MARIUS SCHULZE

Marius kommer fra Skåtøy i Kragerø kommune. Han ble engasjert i Miljøpartiet De Grønne da Kragerø MDG ble startet i 2012. Marius har vært blant annet sekretær, styremedlem, og representant i kommunens valgnemd for MDG Kragerø. For Telemark MDG har Marius vært ansvarlig for sosiale medier og nettside 2017, økonomiansvarlig 2018 og landsstyrerepresentant. Marius jobber for at det norske samfunnet, i tråd med resten av verden, skal omstille seg til å bli et mer
solidarisk og naturvennlig samfunn under Miljøpartiet De Grønnes innflytelse.

Til daglig jobber Marius deltid som servicemedarbeider på Tokestua kultursal og kino i Drangedal, på Kragerø biograf og med å administrere fritidstjenesten i Kragerø kommune. Marius har studert journalistikk, litteratur- og medievitenskap, samt filmmanus, og har to bachelorgrader.

Marius er i rådgivende utvalg for Jomfruland nasjonalpark for Naturvernforbundet.

4. Anne Line Nilsson (19) Tønsberg

4. ANNE LINE NILSSON

Anne Line er fra Tønsberg, og bor for tiden i Oslo for å studere juss. Hun har vært aktivt medlem i Grønn Ungdom og MDG fra høsten 2014. I løpet av disse årene har hun vært styremedlem, valgkomitemedlem, landstyrerepresentant og leder i GU Vestfold, valgkomitemedlem i GU nasjonalt, styremedlem i MDG Vestfold og MDG Tønsberg. I dag er hun økonomiansvarlig i GU Vestfold.

Anne Line har tro på at det er mulig å skape et bærekraftig Vestfold og Telemark hvor folk lever gode liv. Hun brenner for et bedre kollektivtilbud, jordvern og satsning på utdanning. Samtidig er hun bekymret for biomangfoldet og for at Norge forsetter å produsere olje og gass mens kloden koker. Hun er også opptatt av å kommunisere fremskritt som for eksempel at fornybar energi allerede i 2014 ble billigere enn olje og gass.

5. Patrick Gudmundsen (42) Færder

5. PATRICK GUDMUNDSEN

Patrick bor på Nøtterøy med samboer, datter på 6 og sønn på 14. Han er utdannet som maskinIngeniør og har jobbet som mekaniker, maler, vaskehjelp, bartender, kjøkkenhjelp og bingovert. I dag er Patrick selvstendig næringsdrivende innenfor produktutvikling.

Patrick var med å stifte MDG Nøtterøy og har jobbet som gruppesekretær for fylkestingsgruppa og valgkampkoordinator i 2017. Han er 1. vara til fylkestinget og kommunestyret i Færder. Andre verv: Klimarådet Nøtterøy, Politirådet Nøtterøy, styret i Vest-Viken vannregion.

Patrick beskriver seg selv som en person som først å fremst ser mulighetene i den omstillingen samfunnet vårt skal gjennom for å skape et bærekraftig samfunn. Han er spesielt opptatt av samferdsel, areal og næringspolitikk, og ser på disse områdene som de viktigste for å kunne skape det helhetlige og klimavennlige samfunnet vi ønsker oss. Vi får ikke flere grøntområder uten arealpolitikk, vi får ikke mindre bilkjøring uten samferdselspolitikk og vi får ikke nye løsninger uten næringslivet.

6. Benedikte Nes (41) Tokke

6. BENEDIKTE NES

Benedikte Nes er vokst opp i Holmestrand, bodde flere år i Oslo, men flyttet i 2011 til Dalen i Vest-Telemark. Hun og mannen har tre barn og setter stor pris på kvalitetene ved et mindre sted, - nærhet til natur, frihet og armslag, og et lokalsamfunn der folk kjenner og bryr seg om hverandre.

Benedikte er utdannet bibliotekar og er nå biblioteksjef i Tokke kommune. Hun har også jobbet som samlingsansvarlig ved Vest-Telemark Museum.

Benedikte var ikke politisk aktiv før hun ble kjent med Miljøpartiet De Grønne, men meldte seg inn da hun oppdaget at det fantes et modig parti som tar solidaritet og miljø på alvor. I dag er hun leder av det interkommunale laget til MDG i Vest-Telemark. Historien har lært oss at viktige sosiale og politiske endringer ikke skjer av seg selv, de drives frem av engasjerte personer og grupper. Benedikte er optimist på vegne av hva vi kan få til, når mange nok innser behovet for endring og går sammen for å nå nye mål.

Vi må lære å forvalte ressursene våre ut fra et langsiktig perspektiv, både lokalt og globalt. Benedikte er opptatt av fremtiden til distriktene, bærekraftig landbruk, arealforvaltning og vern av artsmangfoldet. Ellers er hun interessert i kulturpolitikk og mener at et grønnere samfunn også er et samfunn der vi verdsetter tradisjon, kunnskap og et mangfoldig kulturliv.

NOMINASJONSKOMITEENS INNSTILLING

1. Harald Moskvil, 56, Horten

2. Mona Nicolaysen, 47, Skien

3. Marius Schulze, 35, Kragerø

4. Anne Line Nilsson, 19, Tønsberg

5. Patrick Gudmundsen, 42, Færder

6. Benedikte Nes, 41, Tokke

7. Ulf Lund Halvorsen, 55, Tønsberg

8. Nina Brodal, 38, Tønsberg

9. Stein Helleborg, 62, Porsgrunn

10. Sabine Gehring, 41, Porsgrunn

11. Sigurd Anders Svalestad, 60, Sandefjord

12. Bjørn Nordbø, 40, Bø

13. Sonja Petra Samuda, 57, Sandefjord

14. Tine Spuur, 48, Tinn

15. Vinjar Rosendal, 54, Larvik

16. Peter Fjågesund, 59, Seljord

17. Ingvill Kristine Jensen, 19, Tønsberg

18. Alexander Stettin, 44, Vinje

19. Marianne Leisner, 60, Færder

20. Knut Torstein Skinnarland, 44, Skien

21. Helle Friis-Knutzen, 51, Sauherad

22. Espen Gottschal, 31, Skien

23. Marie Hernes Rød, 41, Tønsberg

24. Jostein Hellevik, 58, Tokke

25. Kjersti Myro, 29, Porsgrunn

26. Espen Lydersen, 61, Sauherad

27. Sigrid Eline Naas, 19, Porsgrunn

28. Anne Katrine Hauge, 38, Færder

29. Espen Watne Andresen, 42, Holmestrand

30. Maiken Lønnerød, 42, Holmestrand

31. Kari Ihle, 54, Skien