Nominasjon – prosess

Her finner du viktige datoer og møter i forbindelse med nominasjonsprosessen.

19. oktober 2016

Om nominasjonsprosessen:

  • Mandag 26.10. Høringsfrist
  • Lørdag 1.oktober sendes nominasjonskomiteens endelige listeforslag ut, i prioritert rekkefølge.
  • Tirsdag 11. oktoberkl 19:00 får du mulighet til å bli bedre kjent med kandidatene iTønsberg. På dette møtet presenteres toppkandidatene og alle som måtte ønske å utfordre toppkandidatene.  Det vil si at hvis du ønsker å benke (deg selv eller andre) på nominasjonsmøtet, har du mulighet til å fremme kandidaturet i dette møtet. Se facebook-event her: https://www.facebook.com/events/1068064309976008/
  • Lørdag 29. oktoberavholdes nominasjonsmøtet i Sandefjord.  Alle medlemmer av Miljøpartiet de Grønne som bor i Vestfold har stemmerett på nominasjonsmøtet. Det er fortsatt mulig å fremme sitt kandidatur på nominasjonsmøtet, selv om man ikke har gjort det tidligere. Se facebook-event her: https://www.facebook.com/events/1428628673820664/

Takk til alle som har sagt seg villige til å stå på liste og takk til nominasjonskomiteen så langt. Men jobben er ikke over folkens. Nå er lista altså på høring. Det vil si at DU som medlem fortsatt har muligheten til å påvirke hvem som skal stille til stortingsvalg for Miljøpartiet De Grønne i Vestfold. I lista øverst har nominasjonskomiteen presentert kandidater i alfabetisk rekkefølge og markert de kandidatene som har sagt seg villige til å plasseres på toppen. Lista er altså ikkepresentert i prioritert rekkefølge. Nominasjonskomiteens endelige listeforslag sendes ut til alle medlemmer 1. oktober.Høringsfristen for innspill til foreløpig listeforslag er MANDAG 26.10. KL 12:00!

Vi oppfordrer alle lokallag til å behandle listeforslaget så bredt som mulig, med bredest mulig involvering av medlemmer, og vi anbefaler alle medlemmer som har innspill å ta kontakt med sitt lokallagsstyre så snart som mulig. Det er også anledning til å kontakte nominasjonskomiteen direkte. Vedlagt ligger også liste over alle innkomne forslag.

Disse sitter i nominasjonskomiteen: Nina Brodahl (Stokke), Tomas Moss (Horten) og Torhild Reinholtz (Tønsberg).

Kontakt: tomas@icu.no

 

  • Møt kandidatene på kandidatpresentasjon HER: https://www.facebook.com/events/1068064309976008/
  • Bli med å ta den endelige avgjørelsen på nominasjonsmøtet. Event Her: https://www.facebook.com/events/1428628673820664/

NB! Svein-Erik Figved har trukket kandidaturet sitt. (Epost 29.09.-16). Det vil si at en annen kandidat må benkes inn på nominasjonsmøtet. Medlemmer bes om å nominere gode kandidater. Ta gjerne hensyn til god representasjon (aldersfordeling, geografisk spredning, kjønnsfordeling o.l.) så langt det lar seg gjøre. Det må dokumenteres at kandidaten har sagt ja til nominasjon på plassen. (Eventuelt sagt ja til å stå på lista  for eksempel fra 5. plass til 13. plass)