Når tar vi det inn over oss?

29. august 2012

Under Arendals-uka kom en presset statsministeren med en uttalelse som virket overraskende ærlig. På spørsmålet angående Norges sviktende terrorberedskap svarte han at vi nok visste mye om trusselbildet men at vi ikke tok det skikkelig inn over oss.

Det er god grunn å tro at han om noen år kommer til å svare likt når konsekvensene av klimakatastrofen kjennes på huden, også her i Norden. Selv om vær-rekordene og bekymringsmeldinger fra vitenskapsfolk har blitt til daglig kost fortsetter regjeringen å holde fast på en energipolitikk som strider imot all fornuft. Og ikke nok med det. Oljeminister Borten Moe mener at hele den norske sokkel skal tas i bruk og at oljeutvinning nesten ved Nordpolen godt kan tenkes. Mens et slikt scenario utløser mareritt blant miljøvernere, sover oljeministeren sikkert godt i overbevisningen at alt sikkert kommer til å være under kontroll. Det viktigste uansett er at oljekronene ruller videre. Det er utrolig kynisk at konsekvensene av forbrenning av fossile kilder, nemlig nedsmelting av polområdene, skal føre til utnyttelse av nettopp nye kilder.

I de siste 10 årene har oljenæringen måtte registrere et stort havari annet hvert år. Deepwater Horizon er kanskje den som de fleste husker best. At ulykken med Elgin Wellhead Platform i Nordsjøen ikke utviklet seg til noe stort var bare på grunn av flaks.
Betydelig underkommunisert er derimot ulykken med High Seas Drilling som skjedde i 1990. Et svensk selskap boret i oppdrag av Exxon Mobil mellom Skottland og Norge etter olje. Men de fant gass. Det oppstod en Blow Out og gjennom en 15 meter stor krater i havbunnen strømmer siden årlig 300.000 tonn metan ut i Nordsjøen. Uten at det dykker opp i britiske utslippstallene.

Isen på Grønland smelter i dag fortere enn målt før og det samme gjelder Polhavets pakkis, isbjørnens levested. Havet ved norske kysten er blitt betydelig surere på grunn av CO2. Flere økonomer er bekymret at Norge ikke er forberedt på oljealderens slutt. Fastlandsindustrien mangler ingeniører.

Det finnes ingen annen løsning enn utfasing av oljeutvinningen.

Egentlig vet vi det. Bare at vi ikke har det tatt skikkelig inn over oss.

Ron Bruinvis
Fylkesleder
Miljøparti de Grønne