Mat, finans og fred og sånn

La oss starte med å få ned forbruket vårt ved å øke skattene, slik at vi frigjør ressurser til innholdssida i offentlig sektor. La oss få kortreiste produkter. La oss sette reel pris på varer vi handler (der den sosiale og økologiske belastningen på et produkt gir et pristillegg). Vi må ta vekk moms på økologiske og sosialt mer rettferdige varer. Det må bli billigere å reparere enn å kjøpe nytt. Vi må få tilbake dyder som å ta vare på ting og ikke kaste mat, skriver Endre Løwe.

13. juli 2009