Landbrukets virkelige klimautfordring – kjøttkonsumet

I meldingen viser regjeringen til FNs klimapanel, og synes å dele FNs bekymring for henholdsvis global oppvarming og fremtidig global matmangel.

9. september 2009

(Innhold mangler)