Kursplan MDG Vestfold høsten 2016

21. september 2016

Grunnleggende økonomistyring

 • Tid: .12.10.16 kl 18:30 – 21:00
 • Sted: Statens park – Tønsberg
 • Foredragsholder: Nina Brodahl
 • Målgruppe: Styremedlemmer i MDG sine lokallag i Vestfold
 • SoMe: https://www.facebook.com/events/1842388105992412/

Agenda:

 • Grunnleggende regnskapsforståelse
 • Hvordan føre lokallagets regnskap

Kommuneregnskapet

 • Tid: .13.10.16 kl 18:30 – 21:00
 • Sted: Statens park – Tønsberg
 • Foredragsholder: Nina Brodahl
 • Målgruppe: Styremedlemmer i MDG sine lokallag i Vestfold
 • SoMe:

Agenda:

 • Grunnleggende forståelse av kommuneregnskapet
 • Inntekter
 • Driftskostnader
 • Investeringer

MDG Grunnkurs

 • Tid: Helgen 22. og 23.10.16
 • Sted: Kommer tilbake med sted
 • Foredragsholder: Siv Hauge og Ulf Lund Halvorsen
 • Målgruppe: Medlemmer og sympatisører av MDG i Vestfold
 • SoMe: https://www.facebook.com/events/844330989035381/

Agenda:

 • Grønn ideologi, historie og samarbeidspartnere
 • MDGs arbeids og prinsipprogram, hvordan kan vi bruke det lokalt
 • MDGs organisasjonsstruktur, hvordan påvirke politikken som medlem og lokallag
 • Kommunikasjon, grunnleggende teori og praktisk trening

Drift av lokallag

 • Tid: 03.11.16 kl 18:30 – 21:00
 • Sted: Fylkeshuset i Tønsberg
 • Foredragsholder: Patrick Gudmundsen og Ulf Lund Halvorsen
 • Målgruppe: Styremedlemmer i MDG sine lokallag i Vestfold
 • SoMe: https://www.facebook.com/events/662151817283301/

Agenda:

 • Lokallagets oppbygning
 • Partikultur
 • Lokallagsarbeid
 • Hvordan å søke om penger fra det offentlige
 • Hvordan rapportere til MDG sentralt og det offentlige