Fotocredit:

Klimadebatten

Kan vi gjøre den mindre konfliktfylt og polariserende?

Leserbrev fra 2. kandidat til Stortingsvalget Espen Lydersen.

26. juni 2017

Innlegget er trykket i TA 1/2 2017.