Ja til reine fjorder i Grenland. Ikke fullt så nøye i Lofoten?

Arbeiderpartiet i Telemark tar ansvar for miljøsaken i vår egen fjord, men er villig til å utsette folk, fisk og fugl i andre fjorder for miljøfare.

15. mai 2017

Miljøpartiet De Grønne vil ha reine fjorder. Ikke bare i Telemark, men i hele landet.

Arbeiderpartiet vedtok på sitt landsmøte i mai å åpne for å konsekvensutrede petroleumsvirksomhet i områdene rundt Lofoten, Vesterålen og Senja. Telemarksdelegasjonen hadde med seg et vedtak fra sitt årsmøte som støttet dette. Samtidig er Telemark AP motstandere av deponi i Brevik. Dette er et eksempel på at mange er mest urolig for det som skjer nærmest en selv og ikke opplever det like nødvendig å ta ansvar for andre.

Argumentene mot giftig avfall i gruvene i Brevik er mange og gode. Vi stoler ikke på at gruvene er tette nok. Vi blir urolige for at fjordene våre skal skitnes til igjen, at rekreasjonsområdene langs kysten skal forringes og at det kan være helseskadelig for folk i nærområdene. Og ikke minst, vi er redde for å få nye «FullCity-ulykker» som skitner til naturen og skader dyre- og fugleliv.

Når Arbeiderpartiet sier ja til å konsekvensutrede deler av LoVeSe, sier de samtidig ja til mulig petroleumsvirksomhet. Det er også å si ja til mulig forurensning av vårt felles matfat. Også i Lofoten, Vesterålen og Senja finnes det folk som er opptatt av sin fjord, sine rekreasjonsområder og av å verne natur, dyr, fisk og fugl mot miljøfarlige tiltak i sine nærområder. Oljebransjen er en klima- og miljøskadelig næring.

AUF har demonstrert mot sitt moderparti i denne saken. Arbeiderpartiet velger å ikke lytte til dem som skal leve med og håndtere disse utfordringene i framtida. For oss i Miljøpartiet De Grønne framstår dette som en ansvarsfraskrivelse. Vi forundres over at Telemark AP, som har tatt tydelig stilling i en sak i vår egen fjord, er villig til å utsette folk, fisk og fugl i andre fjorder for tilsvarende miljøfarer.

Mona Nicolaysen

Stortingskandidat, Miljøpartiet De Grønne Telemark

Publisert i TA 5. mai 2017 og Varden 8. mai 2017