Hva skjer’a?

I avisene pågår det en debatt om klimaendringene er menneskeskapte eller resultat av naturlige svingninger. Det blir et fokus som er irrelevant og hemmer nødvendig handling, skriver Endre Løwe.

2. juni 2009

(Innhold mangler)