Fotocredit:

Her er våre budsjettforslag for Vestfold 2018

El-flybase på Torp, gründerhus for yrkesfag og massevis av solenergi er blant De Grønnes forslag til Vestfold fylkeskommunes 2018-budsjett. Men de viktigste sakene for oss i år handler om nedbygging av dyrka mark og – selvfølgelig – kollektivtransport.

13. desember 2017

Budsjettet skal behandles i fylkestinget torsdag 14. desember, og De Grønnes fylkestingsgruppe, med representant Harald Moskvil i spissen, har kommet med hele tolv grønne forslag! Detaljer nederst i saken.

 

Vi vil ha oversikt over tapt landbruksareal

Stortinget har vedtatt et mål om å ikke omdisponere mer enn 4000 dekar dyrket jord i året. I Vestfold tilsvarer det ca 160 dekar årlig. For at Vestfold skal kunne nå dette målet må vi ha en årlig oversikt over hvor mye dyrket og dyrkbar jord som er omdisponert og benyttet. Dette finnes ikke i dag! I dag er det nærmest umulig å få svar på når et areal faktisk er omregulert til utbygging, og når det inngår i statistikken.

De Grønne mener det må bli rapportert hvor mye som er tatt inn i kommunedelplanene siste år, hvor mye som er tatt inn i detaljplaner og hvor stort areal som har fått byggetillatelse. Kun på denne måten vil fylkestinget kunne se hvordan utviklingen går, og forhindre at for mye av Vestfolds enormt verdifulle matjord bygges ned. Forslaget vårt er å opprette et arealregnskap for fylket.

 

Busskurs for politikere og ansatte

De siste åra har Vestfold hatt problemer med å nå målene om å øke bruken av kollektivtransport. For å gjøre det enklere å nå kollektivmålene mener De Grønne det er kan være viktig at de som vedtar og skal implementere kollektivtiltak i fylket har en forståelse for hvordan kollektivtransport fungerer i praksis. Vi foreslår derfor nybegynnerkurs og praktiske øvelser for politikere og ansatte i fylkeskommunen, som et ledd i arbeidet for å få flere til å reise kollektivt. Vår erfaring er at de som prøver er mye mer positive etter at de har prøvd!

Vi har i tillegg tre andre forslag som gjelder kollektivtransport:

 • I likhet med i fjor vil vi sette av midler til å øke bussfrekvensen
 • Vi vil sette i gang et testprosjekt for målrettet å øke kollektivandelen i bestemte områder
 • Vi foreslår en bussfadderordning hvor de som jevnlig benytter seg av busstilbudet i dag kan bli belønnet for å verve nye brukere av månedskort hos VKT.

Dette er de tolv tiltakene vi foreslår å ta inn i budsjettet

(Detaljer og forklaringer finner du her).

 1. Arealregnskap i årsrapport
 2. Økt frekvens i kollektivtransporten
 3. Testprosjekt for målrettet økning av kollektivandelen
 4. Bussfadderaksjon for verving av nye kollektivreisende
 5. Kollektivkurs for politikere og ansatte i fylkeskommunen
 6. Gründerhus for yrkesfag
 7. Permanent støtte til naturopplevelser ved Færder Nasjonalparksenter
 8. Solceller på Melsom videregående skole
 9. Energifabrikker på Færder videregående skole og Fylkeshuset
 10. Videreføring av Solstrøm fra gårdsbruk i Vestfold
 11. Oppfordring til andelslandbruk på Gumserød gård
 12. TORP Sandefjord lufthavn som testbase for el-fly