Helt på jordet

Landbruksmelding nr 11 ligger på bordet. Løsningen på landbrukets problemer er manglende effektivitet. Helt på jordet, mener MDG

28. mars 2017

I vårt Prinsipprogram sier vi tydelig at vi har flere spørsmål enn svar. Vi skal være et lyttende parti. Så jeg kunne legge ned pennen her og ti stille. Men jeg er allikevel litt for mye politiker, og nå må jeg si i fra…

Dette kommer som ett sjokk og dette er nok en liten innrømmelse, men MDG er et løsningsorientert parti, og jeg er langt fra en spesialist på jordbrukspolitikk.

Hva med partiet jeg representerer? Miljøpartiet De Grønne? De snakker bare om klima. De har ingen peiling på noe annet. Det er ofte holdningen vi møter.

Men det blir altså en del klimadiskusjoner når jeg dukker opp. Her møter jeg ofte et argument: det spiller ingen rolle hva Norge gjør. Det er en dråpe i havet! Kina må legge ned sine kullkraftverk. Da monner det!

La oss for moro skyld overføre dette argumentet til kornproduksjon. Det sies at vi må produsere mer for å møte en voksende befolkning. Når Kina øker sin kornproduksjon med 0,4 % eller EU med 0,3 %, kunne vi legge ned norsk kornproduksjon uten at det merkes i verdens matsituasjon. Jeg kunne presentere lignende tall for kjøttproduksjon. Med denne logikken kunne vi like godt legge ned norsk jordbruk. Legge ned. Det vil vi jo ikke!

Vi kan legge ned i 2032

Jeg har en mistanke at det finnes folk på Stortinget som drømmer om akkurat det. Heldigvis har de ikke flertall, men når beregninger viser at hvis nedleggelse av norske gårder fortsetter i samme tempo som nå, er hele det norske landbruk et enkeltmannsforetak i 2032.  Nedgangen er uavhengig hvilke blokker som styrer landet.

Selvfølgelig skal vi ikke legge ned landbruket. Nei, vi skal ta hele landet i bruk! Men vi må gjøre det sammen, for utfordringene er mange…

Til tross for angivelig sterke støttespillere i maktkorridorene ligger melkeprodusenter på plass 305 av 314 utvalgte yrker. Statlig støtte har gått ned fra 8% til 1% i statsbudsjettet. Sysselsettingen i jordbruk ligger under 5% av arbeidsstokken. 3 % av Norges areal brukes til landbruk.

Samlet sett kunne slike tall tilsi at, jo, faktisk kunne vi legge ned landbruket.

Den dypere grunn at vi ikke gjør det og klor oss fast på klodens nordligste landbruksområde har faktisk et moralsk grunnlag. Opparbeiding av god matjord tar mange årtier. Opp til et par hundre år.

Da har vi faktisk et moralsk ansvar for å ta vare på den. Men som med kroppen vår, er matjord noe som må brukes for å holde oss friske og fruktbare. Selv om det er ett ørlite korn på åkeren, har vi ett moralsk ansvar om å produsere mat i Norge og Telemark.

Moralsk ansvar?

Jeg innrømmer helt ærlig at jeg ikke har lest Stortingsmeldingen nr. 11 fra A til Å. Men jeg har lastet den ned som PDF og har lest en del. Det morsomme med PDF er at du kan søke etter bestemte ord i teksten som i dette tilfelle omfatter 161 sider. Som kjent er MDG folk veldige naive og derfor søkte jeg på ordene «moralsk ansvar». Dere kan gjerne komme med forslag hvor mange treff jeg fikk.

Hva sier Stortingsmelding nr 11?

Selv om statsråden er fra et parti som avviser menneskeskapte klimaendringer inneholder melding 11 dette ordet 379 ganger. Tuller de?

Ordet «konkurranse» derimot, nevnes 243 ganger. Tenk på det. På 161 sider forekommer ordet konkurranse 243 ganger og bondens helse 3 ganger.

Jeg vil gjerne innrømme at min analyse er overfladisk, men at konkurranse blir nevnt 81 ganger oftere enn bondens helse, 27 ganger oftere enn biologisk mangfold og uendelig flere ganger enn etisk forsvarlig, gir en viss pekepinn.

Blir ikke vedtatt?

Det er mildt sagt bekymringsfullt hva meldingen legger opp til. Den kommer nok ikke til å bli vedtatt i den nåværende form, men jeg frykter at det er faktisk ganske stor enighet blant de andre partiene om de store linjene. Det vil si å fortsette med såkalt effektivisering. Stadig mindre og større bruk. Økt teknifisering som krever høye investeringer og som fører til økt avhengighet av spesialkompetanse.

Målet er åpenbart nedbygging av sysselsetting med større krav til den enkelte som i økt grad skal kjenne på konkurranse mot resten av verden.

Landbruksmeldingen ser ikke ut til å være i samsvar med hverken det ene eller det andre. Den har som hovedmål å øke effektiviteten. Dessverre!

MDG har som fundament et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Nå bør debatten vris langt mer i den retning. Vi må sjøl ta ansvaret for ett friskt og sunt jordbruk, og at de som jobber med dette daglig også holder seg sunne og friske! Det er veien å gå for Telemark og Norge!

Ronald Bruinvis