Fotocredit: Tomas Moss, Horten MDG

Grønne budsjettgjennomslag

2022 går mot slutten og vi er stolte av å ha gjort både kommunebudsjetter og fylkesbudsjettet grønnere også i år.

19. desember 2022

På fylkestinget er vi glade for å ha fått gjennomslag for at fylkeskommunens strømmstøtteordning til egen virksomhet også skal kunne brukes til energisparetiltak. Det er helt essensielt at ENØK får en større plass i tiden fremover – å bruke mindre strøm er det enkleste og mest miljøvennlige tiltaket for å få ned strømprisen!

Fylkestinget har også vedtatt å bruke penger på flere solceller på egne bygg. Det samme gjelder flere kommuner, blant annet Færder, Tønsberg og Porsgrunn. Og i mange kommuner har vi fått gjennomslag for midler til ENØK-tiltak og vedlikehold av kommunale bygg.

Vi er fornøyd med at det skal settes av 5 millioner over fylkesbudsjettet til å motarbeide utenforskap i den videregående skolen. Også i Færder har vi satset på det utenomfaglige i skolen i år, og fått gjennomslag for midler til å ansette andre yrkesgrupper i skolen for å kunne gi et ikke-pedagogisk tilbud til elever ved behov.

I Larvik har vi fått satt av 1.5 mill til gjennomføring av temaplan for naturmangfold. Vår gruppeleder Hallstein Bast sa i debatten at kommunens naturmangfold er «…et mangfold som er på vikende front og som trenger nødvendige tiltak. Disse tiltakene skal avdekkes – og så skal vi gjennomføre dem!»

Porsgrunn MDG har òg hatt en viktig seier for naturen, nemlig at det skal settes av penger til naturkartlegging. Og på fylkestinget fikk vi vedtatt at fylkeskommunen skal kunne bidra med kompetanse på klima og natur i utviklingen av gruvedrift på Fensfeltet i Nome.

I Midt-Telemark kommune har vi endelig fått gjennomslag for at kommunen fra nå av skal lage et eget klimabudsjett parallelt med pengebudsjettet. Vi har også fått et viktig gjennomslag for å gjøre demokratiet mer tilgjengelig, særlig for småbarnsforeldre: i 2023 skal noen av kommunestyremøtene være på dagtid.

Over hele fylket har våre politikere jobbet hardt for et mer klima-, natur-, dyre-, og menneskevennlig kommunebudsjett – enten de har fått flertall for forslagene sine eller ikke.