Fotocredit:

Grønn, ikke svart

Leder for Miljøpartiet De Grønne i Færder, Tor G. Birkeland, tar et oppgjør med overforbruksfesten Black Week.

22. november 2018

Denne teksten var på trykk i lokalavisa Øyene 20. november 2018

Julen nærmer seg og med det et stadig økende kjøpepress – på varer vi trenger, men ikke minst på varer vi ikke trenger. Dette kjøpepresset forsterkes gjennom den såkalte «Black Friday». De siste par årene er denne dagen utvidet, så nå handler det mer om Black Week enn bare Black Friday.

Selvfølgelig er det hyggelig om handelsnæringen tar på seg spanderbuksene i disse førjulstider og setter ned prisen på varer vi ønsker å gi våre nærmeste til jul. Men det er ikke slik Black Friday virker eller er ment å virke.

Hensikten er å øke konsumet ved at vi kjøper varer vi ikke hadde kjøpt om vi ikke ble grepet av euforien varehandelen søker å skape rundt Black Friday. Løp og kjøp! Enda mer enn i fjor!

Det har lenge vært ansett som en sannhet at vi må ha økonomisk vekst for å opprettholde velferdsstaten. Dette bildet er imidlertid i ferd med å endre seg.

Flere innser nå at med fortsatt økonomisk vekst gjennom økt tilbud og etterspørsel etter forbruksvarer, vil det bare være et tidsspørsmål før det stadig økende forbruket truer velferden.

Økende forbruk er den sentrale drivkraften bak økende behov for energi og materialressurser og økende belastninger på miljøet. Og stadig flere erkjenner at økt livskvalitet i det norske samfunnet ikke lenger er knyttet til økt forbruk.

Et lavere og mer miljøvennlig forbruksnivå kan kombineres med mer målrettet innsats for å skape et lykkeligere og bedre samfunn basert på nye kriterier for hva som gir velferd.

Miljøbelastningene kan øke mindre enn forbruket enten fordi sammensetningen av forbruket endres, i retning av goder med relativt små miljøbelastninger, eller fordi teknologiene som brukes til å produsere forbruksgodene blir mer miljøeffektive.

Hva kan vi så gjøre for på den ene siden å glede våre nærmeste med gaver, men samtidig bidra til at vi trygger fremtiden til våre barn og barnebarn. Nedenfor vil vi nevne enkelte tiltak både vi og handelsnæringen kan fokusere på for å komme ut av forbruksvekst spiralen uten at det går på bekostning av vår livskvalitet:

– Fremme varer av resirkulert materialer

– Velge produkter med lengre levetid

– Fremme deling av varer

I tillegg – hva om vi i større grad erstatter en forbruksgjenstand som julegave med en tjeneste? Som for eksempel å invitere til en god middag eller en konsert. Eller hva med et abonnement på en avis eller tidsskrift som kan leses digitalt på en enhet som mottakeren allerede har?

La oss ikke tenke svart på fredag, men heller tenke grønt. La Black Friday bli Grønn Fredag!