Fra forbruk og utryddelse til bruk og vern

Mariken Kjøhl-Røsand, 3. kandidat på stortingslista for MDG i Telemark, svarer på Senterpartiets Heidi Herums kritikk av NRK-serien «Naturen vender tilbake – rewilding».

20. april 2017

 

Faximile fra Varden 12. april 2017.