Fotocredit: Ingrid Randisdatter Fjellberg

Første møte med Telemark MDG

Søndag 17. juni møttes tillitsvalgte og folkevalgte fra De Grønne i Vestfold og Telemark på Rådhuset i Porsgrunn.

18. juni 2018

Arbeidet med å slå sammen fylkeslagene er i gang! Seksten engasjerte vestfoldinger og telemarkinger deltok på heldagsmøtet i Porsgrunn, hvor det blant annet ble arrangert workshops for nominasjonsarbeid og programutforming.

I valget 2019 skal Vestfold og Telemark stille med felles liste og valgprogram, og de to fylkeslagene skal bli til ett innen utgangen av 2018.

Vi ser fram til sammenslåingen og til å bli en del av et stort, nytt og mangfoldig fylke!