Fotocredit:

Fler vil starte skolehage

Økt bevissthet rundt skolehager, og fullbooket dyrkingskurs i regi av Fylkesmannen og Norges skolehagelag.

25. april 2017

Tanker om å starte skolehage ved din skole eller barnehage?
Hos Fylkesmannen i Telemarks landbruksavdeling tar seniorkonsulent Ellen Dagsrud imot henvendelser som dreier seg om skolehager. Kontaktinfo finnes her.

Se også nettsidene til Norges skolehagelag, en forening først etablert i 1911 og nyetablert i 2015. Foreningen har fokus på drift og etablering av skolehager i hele landet.

Skolehager som del av undervisningen er programfestet nasjonalt, regionalt og lokalt hos MDG.

I Miljøpartiet De Grønne Telemarks program heter det at vi vil jobbe for opprettelse av Skolehageprosjekt eller at videregående skoler kan få tilbud om å benytte seg av parseller i nærområdet til undervisning.

I Kragerø har skolehage blitt tatt inn i kommunens økonomiplan, etter påtrykk fra MDG Kragerø.

Kurs og nettverk
Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Telemark avholdt i mars et dyrkingskurs for ansatte i barnehager, SFO og grunnskole på Eidanger Prestegård i Porsgrunn. Kurset ble en stor suksess, og står å lese om på Fylkesmannens nettsider.

«Vår plan videre er å arrangere noen «markvandringer» til fungerende skolehager i august / september, samt planlegge for nye dyrkingskurs neste vinter. Vi ønsker også å aktivere et nettverk for interesserte / skolehager», opplyser seniorkonsulent Ellen Dagsrud hos Fylkesmannen i Telemarks landbruksavdeling.

Skolehager er en del av Fylkesmannen i Telemarks strategi for bynært og urbant landbruk i Telemark 2015 – 2018.