Fire nye lokallag i Vestfold siden nyttår

12. mars 2014

I løpet av årets to første måneder har vi doblet antall lokallag fra fire til åtte i Vestfold! Målet for alle de nye lokallagene er å være synlige i sine kommuner, øke engasjementet blant medlemmene og bli representert i kommunestyrene etter lokalvalget i 2015.

MDG Nøttery var først ut og hadde sitt stiftelsesmøte 21. januar. Det var 9 personer tilstede på møtet og 6 av dem sitter nå i styret. Styret består av leder Patrick Gudmundsen, sekretær Anne Katrine Hauge, kasserer Ronja Gustafsson, og øvrige styremedlemmer  Alexander Berndtsen, Elisabet Ottestad og Ingunn Emdal.

28. januar ble MDG Stokke oppretta, i styret sitter Nina Brodahl(leder), Marianne Aase(sekretær) og Ingvild Hancke Øgstad(kassere). I tillegg deltok også Anne Skottvåg og Ingunn Emdal fra fylkesstyret på møtet.

Den 25. februar hadde MDG Holmestrand et hyggelig og uformelt stiftelsesmøte, Trond Tertnes ble valgt som leder, Kjerstin Eek Jensen ble sekretær og talsperson i fylket Anne Skottvåg fikk kasserervervet.

På den siste dagen i februar var turen kommet til Tjøme, her hadde initiativtagerne gått bredt ut med invitasjoner og hadde et fantastisk oppmøte,  hele 17 personer var tilstede da lokallaget ble stiftet.  Styret på Tjøme består av fire personer, leder i lokallaget er fylkessekretær Randi Hagen Fjellberg, med seg i styret har hun Ellen Berit Strand(kasserer), Ole Magnus Svanevik(sekretær) og Urd Vikøren(styremedlem).

Vi ønsker alle de nye lokallagene lykke til med arbeidet frem mot lokalvalget neste år!

Neste kommune til å få eget lokallag blir Hof i slutten av mars. Bor du i Vestfold og savner et lokallag i din kommune? Nøl ikke med å ta kontakt med fylkeslaget, så hjelper vi deg med oppstarten!
Kontaktinformasjon til de nye lokallagene finner du her: http://vestfold.mdg.no/lokallag-i-vestfold/