Fotocredit: Monica Løvdahl

Er Oslomarka mer verdt enn vår mark?

MDG foreslår nærnaturlov.

17. mars 2018

I 2009 vedtok Stortinget «markaloven» som ga friluftsområdene rundt Oslo lovfestet vern. Slik har friluftsområdene til Oslofolk fått en nasjonal beskyttelse som ikke er gitt til noen andre områder. Er det fordi eksosen er så tett i Oslogryta at Oslofolk har større behov for å trekke frisk luft enn oss andre? Er det fordi friluftsfolk i Oslo har ropt høyere i om vern av sine favorittstier? Er det fordi utbyggingspresset mot naturen bare rammer Osloregionen?

Miljøpartiet De Grønne mener at friluftsområdene i Grenland er like verdifulle som skogene rundt hovedstaden. Og vi mener at utbyggingspresset mot nærnaturen er en alvorlig trussel mange steder i Grenland. I 2015 samlet Naturvernforbundet tall som visteat 86 prosent av søknadene om å bygge ut områder med byggeforbud ble innvilget i kommunene i 2014. Hvis vi skal ta vare på mulighetene for aktivitet, idrett og naturopplevelser i våre nære friluftsområder må vi tenke langsiktig.

Da må vi ta vare på områder som Valleråsen, Borgeåsen og Øvre Mule sånn at folk kan ta seg en løpetur med bikkja si i en skog, på en ås, i nærheten av der de bor. Vi kan ikke rasere naturverdier som betyr mye for veldig mange, bare for å bygge boliger for noen få. Hvis vi sier ja til litt nedbygging for hver generasjon vil nærnaturen gradvis forsvinne. Derfor har Miljøpartiet De Grønne fremmet et forslag på Stortinget om en nærnaturlov som skal gjøre det mulig å verne friluftsområder over hele landet mot naturinngrep. Saken av gjøres i løpet av mars.

Skogene, fjellene, heiene, fjordene og skjærgårdene rundt norske byer, bygder og tettsteder er kilde til glede for hundretusener hver eneste dag. Den nære naturen er en unik kvalitet ved å leve i Norge. Enkel tilgang på frinatur gir god helse, mer livskvalitet, store naturopplevelser og økt kunnskap om naturen. Den aller viktigste arenaen for friluftsliv er de områdene som kan nås til fots fra hjemmet, barnehagen eller skolen, på sykkel eller en kort reise fra folks hjem. Derfor trenger nærnaturen sterkere beskyttelse. Både i Oslo og Grenland.

Hilde Forberg Andersen MDG Porsgrunn (avbildet)
Mona Nicolaysen MDG Skien

Innlegget er trykket i Varden 16/3 – 18