Endelig listeforslag sendt ut til medlemmer

19. oktober 2016

Nominasjonskomitéens listeforslag til stortingsvalget 2017:

 1. Harald Moskvil (Horten)
 1. Anne Katrine Hauge (Færder)
 1. Ulf Lund Halvorsen (Re)
 2. Vilde Røsok Bojang (Tønsberg)
 1. (TRUKKET KANDIDATUR)  Svein-Erik Figved (Horten)
 1. Ingunn Emdal (Tønsberg)
 1. Patrik Gudmundsen (Færder)
 1. Stine-Marie Schmedling (Færder)
 1. Helge W. Myrseth (Sandefjord)
 1. Tormod Knutsen (Larvik)
 1. Randi Hagen Fjellberg (Færder)
 1. Kjell Anders Lier (Tønsberg)
 1. Vinjar Rosendal (Larvik)

Det endelige listeforslaget ble sendt ut til medlemmer og tilgjengeliggjort på nett 28.09.-16.

NB! Svein-Erik Figved har trukket kandidaturet sitt. (Epost 29.09.-16). Det vil si at en annen kandidat må benkes inn på nominasjonsmøtet. Medlemmer bes om å nominere gode kandidater. Ta gjerne hensyn til god representasjon (aldersfordeling, geografisk spredning, kjønnsfordeling o.l.) så langt det lar seg gjøre. Det må dokumenteres at kandidaten har sagt ja til nominasjon på plassen. (Eventuelt sagt ja til å stå på lista  for eksempel fra 5. plass til 13. plass)