Det er på tide å oppgradere kollektivtilbudet i Telemark

Et godt eksempel på at kollektivtilbudet i Telemark har store mangler er det dårlige busstilbudet mellom Kragerø og Grenland.

3. juli 2017

«Når direktebussen er fjernet, resulterer dette i at folk ikke lenger kan bruke bussen som pendlerbuss og tyr til bilkjøring i stedet. Det samme gjelder når man har time på Telemark sykehus. I og med at skattekontor og polititjenester er flyttet til Skien, blir behovet prekært blant annet for våre innvandrere. Hele dagen går med i et virvar av busser på en strekning som normalt tar en time en vei.» Dette skriver Kragerø kommune 29/6 i et høringssvar om kollektivtilbudet i Telemark 2018 til Fylkeskommunen.

Stortingskandidat og kommunestyrerepresentant for MDG i Kragerø Per-Erik Schulze har bidratt med innspill til høringssvaret, og han ser store forbedringsmuligheter for kollektivtilbudet i Telemark.

Les høringssvaret fra Kragerø kommune her: Høringssvar kollektivtilbudet i Telemark fra januar 2018