Den beste maten

Den maten som er best for bondens helse, for dyras ve og vel, for jordsmonnet, for helsa di, for vannkvaliteten, for klimaet, for det biologiske mangfoldet, for fattige bønder i andre land og for bærekraft på sikt,- heter økologisk mat, skriver Endre Løwe, MDG Telemark

30. oktober 2009

(Innhold mangler)