Demokratisk blindsone

11. juni 2009

STORTINGSVALG 2009

Med dagens politiske meningsmålinger, «Partibarometrene», havner de små partia i kategorien «ANDRE». Hvem er de? De blir rørt sammen i ei suppe, og om det er mest «grønne linser» eller «brune bønner» i den suppa, det kommer ikke fram.

Dette undergraver det demokratiske sinnelaget, fordi folk ikke får se oppslutninga til «sitt parti».

Hvis du viser hva du mener på meningsmålingene fram til valget, får vi vist potensialet til partiene som per i dag er «De Andre». Blir et parti stort nok får det et navn ved siden av HØYRE, AP, KRF osv.

Når valgdagen kommer får du eventuelt ta et taktisk valg, dersom du synes det er nødvendig….

Men, husk at ca 200.000.000 kroner fordeles til de politiske partier etter hvor mange stemmer de får. Et lite parti trenger din støtte for å bli hørt og sett.