De Grønne valgvinner!

18. juni 2009

Eva Jolyer som første nordmann valgt inn i Europaparlamentet, hvor hun på bilde er sammen med Daniel Cohn-Benditog Josè Bovè.

 

Hun ble valgt inn for De Grønne (Les Verts/Ecologie-Europe) i Frankrike, og Miljøpartiet De Grønne gratulerer henne med valget. Valget er historisk, både for Norge og for De Grønne i Europa. Mens det totale antall seter i europaparlamentet ble redusert med 49 seter, kapret De Grønne (Greens EFA) 10 nye seter, tilsammen 52! I både Tyskland, Latvia og Frankrike er De Grønne nå 3. største parti.I Europa har oppslutningen til De Grønne steget til 5-15%!

Hva Miljøpartiet De Grønne i Norge har felles med De Grønne i Europa?

Miljøpartiet De Grønne er den norske grenen av den globale grønne bevegelsen. Det Europeiske Grønne Partiet som Miljøpartiet De Grønne er en del av, består av 34 Grønne partier fra hele Europa.

– Så valget i EU er en halv seier for De Grønne i Norge. Vi håper det er en forsmak på stortingsvalget i høst! Miljøpartiet De Grønne i Norge påvirker allerede den grønne politikken i EU.

Det er vi stolte av: I oktober vedtok alliansen, etter initiativ fra Miljøpartiet De Grønne i Norge, enstemmig en all-europeisk innstats for å forhindre oljeleting og- boring i områdene nord for Polarsirkelen, spesifikt i Lofoten. Det ble også vedtatt en resolusjon med sterk kritikk av StatoilHydros rolle i utvinning av olje fra tjæresand i Canada., og det ble etterlyst en diplomatisk innsats fra EU overfor Russland, Canada og USA med målsetting om å begrense og forhindre oljeindustri i Arkiske områder.

– Norge er ikke med i EU, men De Grønne i Europa jobber for oss, og sammen med oss.

Hvorfor er ikke De Grønne større i Norge?

I Norge er det sterk tradisjon for å stemme på partier langs partiskalaen: sosialistisk/venstre – sentrum – markedsliberalisme/høyre.

Den grønne ideologien og Miljøpartiet De Grønne faller på mange måter utenfor denne skalaen, men representerer en ny internasjonal politisk retning verden er i ferd med å oppdage. Norge også, skal man tro økningen i medlemstallene. Jeg håper og tror at ikke Norges velstand og vårt oljemaskineri hindrer Norske velgere fra å komme etter resten av Europa.

For andre partier som ynder å definere seg som “grønne” eller “miljøparti”, eksempelvis Venstre eller Sosialistisk Venstreparti, er det desverre veldig misvisende siden den grønne politiske ideologien ikke er liberalisme eller sosialisme som sådann.

Den Grønne politikken handler om solidaritet, men med fattige i andre verdensdeler, med våre etterkommere, med undertrykte og utstøtte i eget land, og med naturen.

Hvis du ønsker å oppleve Eva Joly og har muligheten, arrangerer Universitetet i Tromsø en åpent forelesning med henne den 22. juni, hvor temaet er:
Den aktuelle finanskrisen, korrupsjon og skatteparadiser, hva kan vi lære?


Brynmor Evans
, Miljøpartiet De Grønne Troms.