Fotocredit: Scott Webb // Unsplash

Millioner til økt gjennomføring på VGS

Posisjonen på fylkestinget, MDG, SV, SP, AP og R, foreslår i budsjettet til Vestfold og Telemark å styrke laget rundt eleven med 5 millioner.

6. desember 2022

For MDG har det vært ekstra viktig i år å øke elevenes trivsel og motarbeide utenforskap i den videregående skolen. Vi er veldig glade for at årets budsjett legger opp til en styrket innsats for dette.

– Når stadig flere gruer seg til å gå på skolen, opplever mistrivsel og at de føler at de ikke passer inn blant de andre elevene har vi en jobb å gjøre med å styrke laget rundt elevene, sier vår førstekandidat og medlem av Hovedutvalg for utdanning og kompetanse, Marius Schulze.

Illustrasjon: fra rapport om Ungdataundersøkelsen 2021, side 13, https://sru.vtfk.no//api/utvalg/224427/moter/570567/behandlinger/17/5

 

Tiltaket går ut på at laget rundt eleven, det vil si hele det brede læringsmiljøet, styrkes, noe som er en viktig del av den såkalte Fullføringsreformen der målet er at flere skal fullføre og bestå videregående opplæring.

– For å redusere utenforskap er det viktig å sette inn ekstra ressurser på stillinger utenfor undervisningen, forklarer Marius.

God deltakelse og inkludering krever sterkere innsats også utenfor klasserommet, så posisjonen setter av 5 millioner til elevveiledere, som vil arbeide med identifisering, kartlegging og oppfølging av den enkelte elev som av ulike grunner er utsatt for frafall i skolen.

Beløpet kommer i tillegg til ca 35 millioner til Vestfold og Telemark fylkeskommune som er foreslått i statsbudsjettet til Fullføringsreformen. Ressursene blir tilpasset den enkelte skole og de som kjenner elevene best.

Marius Schulze. Foto: Kristian Bålsrød