Fotocredit:

Blind tro og latterliggjøring

Grønn folkevalgt i Horten, Svein Erik Figved, skriver godt om viktigheten av å ta klimautfordringen på alvor.

6. desember 2018

Det en kjent sak at Frp og deres støttespillere ikke tror på menneskeskapte klimaendringer. Selv om fakta- og kunnskapsgrunnlaget for dette er massivt. En sterk og blind tro kombinert med benektelse av fakta ender i latterliggjøring av tiltak knyttet til det grønne skiftet.
Det grønne skiftet handler om solidaritet. Det handler om våre barn og barnebarn. Det handler om vårt ansvar for at de skal kunne leve like gode liv som vi gjør. Våre liv bygger ene og alene på klodens ressurser. Ødelegger vi disse, ryker hele livsgrunnlaget. Menneskeskapte klimaendringer er en av de største truslene for livet på jorden, for mennesker, for dyr, for alle arter. Den siste rapporten fra FNs klimapanel viser at vi må handle nå. Det må ekstreme tiltak for å hindre en oppvarming av kloden på mer enn 1,5 grader. En oppvarming på over 2 grader vil gi fatale ikke-reverserbare ødeleggelser og konsekvensene for mennesker, for dyr, for arter vil være store. Vi merker det allerede, forvarslene er mange. Ekstrem varme og tørke. Ekstrem nedbør og vind. Ekstreme flommer. Også i Norge. Også i Horten. Det blir varmere, våtere, villere.

Vi må tenke nytt og handle raskt. Det betyr at alle tiltak i Horten som kan bidra til å redusere klimagassutslipp er viktige for å begrense de menneskeskapte klimaendringene. Mye har vi fått til så langt og mer skal til. Mulighetene er mange. Og de gir mening. Det å redusere bilbruk og samtidig øke bruk av sykkel er en av disse. Elektriske transportsykler er et godt alternativ til bilen. Her kan varer fraktes til og fra butikken og byen, barn til og fra barnehage og skole. Transportsykler med el-motor er et fullgodt og på mange måter et bedre alternativ til bilen. Det er bra for klima. Det er bra for helse. Fornybar energi fra solcelleanlegg på hustak er en annen mulighet. Solen er vår viktigste og sikreste energikilde. Klarer vi å hente det vi trenger av energi fra solen så har vi løst mange utfordringer. Fornybare energiproduksjon i småskala innenfor et nettverk er fremtiden.

Det å stimulere og gjøre det enkelt for innbyggerne i Horten til å ta de gode grønne valgene i hverdagen er god politikk. Erfaringer fra andre kommuner som feks Oslo viser at dette virker. Ordningen med støtte til elektriske transportsykler har vært vellykket. Det samme gjelde ordningen med støtte til solceller på private hus. Dette funker. Elbil-bruken i Norge er et godt eksempel.
De som velger å tviholder på sin blinde tro om at klimaendringene ikke er menneskeskapte og at det grønne skiftet er noe latterlige greier, har sin fulle rett til det. Men i sin blindhet å skyve barn, eldre, syke, uføre og kirkegårder foran seg blir en snodig greie. Godt er det at noen partier og da flertallet i Horten forstår at vi nettopp må vise solidaritet. Det er nettopp det det grønne skiftet handler om.
Dette innlegget var på trykk i Gjengangeren 06.12.2018