Fotocredit:

Beste valgresultat i stortingsvalg

Med et samlet valgresultat på 3,4% har MDG fått flere stemmer enn noen gang i et stortingsvalg i Vestfold og Telemark.

16. september 2021

En lang valgkamp er over, og selv om MDG ikke nådde den magiske sperregrensa har vi gjort et historisk godt valg i både Vestfold og Telemark.

  • Prosentvis øking på 21% fra forrige stortingsvalg
  • Økning i 19 av 23 kommuner

Vi er kjempestolte av våre to toppkandidater Benedikte Nes og Harald Moskvil, og av alle de frivillige som bidro i valgkampen. Sammen delte vi ut valgkampmateriell i 60 000 postkasser til fots og på sykkel, vi har stått på stand, pratet med folk i gata og på døra og hatt mange fine mediasaker.

Nå fremover skal vi konsentrere oss om det viktige arbeidet i kommune- og bystyrer i hele fylket, og gjøre Norge litt grønnere, bit for bit.