Fotocredit: Ingrid R. Fjellberg

Besøk på landets mest spennende byggeplass

Vi har vært på befaring på nye Horten videregående skole. Bygget skal bli landets mest miljøvennlige!

19. oktober 2018

Nye Horten videregående skole bygges i plusshus-standard, det vil si at skolen skal produsere mer energi enn den bruker.

Byggeprosjektet skal ha minst 40% lavere klimagassutslipp enn et tilsvarende bygg etter normale byggestandarder (TEK10). For å få til det bruker de massivtre, resirkukert stål og lavkarbonbetong. De skal dekke så godt som hele taket med solceller og har boret 500 meter ned i bakken for å hente opp jordvarme. Materialer blir fraktet med tog, og byggeplassen er tilnærmet fossilfri og har en gjenvinningsgrad på 99,1% av avfallet.

Byggeleder Runar Bekkhus, som tok oss med rundt, ville vise oss de praktiske konsekvensene politiske tiltak har. Når det ble vedtatt at Horten vgs skulle ha 40% utslippskutt, førte det til store ekstrakostnader og behov for å tenke nytt og kreativt i byggefasen. Dette er det grønne skiftet i praksis!

I følge IPPCs siste klimarapport, må vi kutte halvparten av alle uslipp i løpet av 12 år. Skal vi få til det må alle nye byggeprosjekter være minst like miljøvennlige som Horten vgs. Vi i Miljøpartiet De Grønne lover å være kompromissløse på miljø og kjempe for flere grønne bygg i Vestfold.

 

Det var vår fylkestingsrepresentant i Vestfold, Harald Moskvil, fylkesleder Randi H. Fjellberg, rådgiver Ingrid R. Fjellberg, og folkevalgte i Horten, Jen McConachie og Svein-Erik figved som var på besøk på byggeplassen.